Close

Sri Somyashree Panigrahi, OAS

Soumya

Tahasildar, Basudevpur, Bhadrak, 7008601161 (M), 9861448855 (M)

Email : tah[dot]basu-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar, Basudevpur
Phone : 06784-271224