ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଓ.ପ୍ର.ସେ.

ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ଚାରିଘାରିଆ , ଭଦ୍ରକ, ପିନ କୋଡ-୭୫୬୧୦୦


ପଦବୀ : ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ , ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଫୋନ : 06784-242864