ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

RBSK ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ର 2021-2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ RBSK ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଟିମ୍ ନମ୍ବର
୦୧ ବରପଦା-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 354 KB)
୦୨ ବରପଦା-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 573 KB)
୦୩ ବାସୁଦେବପୁର -ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 562 KB)
୦୪ ବାସୁଦେବପୁର -ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 472 KB)
୦୫ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ -ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 776KB)
୦୬ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ -ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 718 KB)
୦୭ ବନ୍ତ-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 449 KB)
୦୮ ବନ୍ତ-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 451 KB)
୦୯ ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 763 KB)
୧୦ ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 627 KB)
୧୧ ଧାମନଗର-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 672 KB)
୧୨ ଧାମନଗର-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 763 KB)
୧୩ ତିହିଡି-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୧(PDF 770 KB)
୧୪ ତିହିଡି-ଭଦ୍ରକ ଟିମ-୨(PDF 667 KB)