ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

OSD ଭାବରେ 6 (ଛଅ) ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ: କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ,(ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଭାଗ)

OSD ଭାବରେ 6 (ଛଅ) ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ: କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ,(ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଭାଗ)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
OSD ଭାବରେ 6 (ଛଅ) ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ: କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ,(ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଭାଗ)

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଜୁନିଅର ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ OSD ଭାବରେ 6 (ଛଅ) ପଦବୀରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ |

22/09/2023 07/10/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)