ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଭଦ୍ରକ ଅଧୀନ ରେ ସାମୟିକ କ୍ରିଡା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠା ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ।

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଭଦ୍ରକ ଅଧୀନ ରେ ସାମୟିକ କ୍ରିଡା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠା ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଭଦ୍ରକ ଅଧୀନ ରେ ସାମୟିକ କ୍ରିଡା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠା ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ।

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଭଦ୍ରକ ଅଧୀନ ରେ ସାମୟିକ କ୍ରିଡା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠା ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ।

24/07/2019 24/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)