ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସଫାଇ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ : ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଂଚଳ.

ସଫାଇ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ : ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଂଚଳ.
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସଫାଇ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ : ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଂଚଳ.

ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଂଚଳରେ ସଫାଇ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ୧ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ମାନବ ଶକ୍ତି ସେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

06/10/2018 26/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)