ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ,ନିଯୁକ୍ତି ଫଳାଫଳ : DCPO, ଭଦ୍ରକ |

ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ,ନିଯୁକ୍ତି ଫଳାଫଳ : DCPO, ଭଦ୍ରକ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ,ନିଯୁକ୍ତି ଫଳାଫଳ : DCPO, ଭଦ୍ରକ |

ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ,ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୩୧୯୬/୯୩୭/swc/୨୧-୨୨॰

13/01/2022 24/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (493 KB)