ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରହଣିଆ ପୋଖରୀ ର ନିଲାମ ବିକ୍ରି – ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା

ରହଣିଆ ପୋଖରୀ ର ନିଲାମ ବିକ୍ରି – ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରହଣିଆ ପୋଖରୀ ର ନିଲାମ ବିକ୍ରି – ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା

ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ଅଧିନସ୍ଥ ମୌଜା ବରାଳପୋଖରୀ, ଚରମ୍ପା ଠାରେ ରହଣିଆ ପୋଖରୀ ର ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ ସୂତ୍ରେ ଇ-ନିଲାମ ।

27/07/2021 27/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (679 KB)