ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୁରୁଣା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିପ୍ ର ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଭଦ୍ରକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ |

ପୁରୁଣା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିପ୍ ର ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଭଦ୍ରକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପୁରୁଣା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିପ୍ ର ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଭଦ୍ରକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ |

ଧାମନଗର ସିଡିପିଓ ଅଫିସରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂଖ୍ୟା OR-01-C-9928 ବିଶିଷ୍ଟ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିପ୍,29-11-2023 ରେ ନିଲାମ ହେବ।

14/11/2023 29/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (754 KB)