ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ଶୁଧିପତ୍ର ପରିଚାରକ ପଦବୀ ପାଇଁ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରକ

ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ଶୁଧିପତ୍ର ପରିଚାରକ ପଦବୀ ପାଇଁ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରକ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ଶୁଧିପତ୍ର ପରିଚାରକ ପଦବୀ ପାଇଁ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରକ

ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ବୈଧ ଓ ଅମନ୍ୟା ସୂଚୀ ତାଲିକା ପରିଚାରକ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଧିପତ୍ର , ଭଦ୍ରକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।

02/02/2019 11/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (105 KB)