ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତୃତୀୟ ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଭଦ୍ରକ

ତୃତୀୟ ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଭଦ୍ରକ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ତୃତୀୟ ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଭଦ୍ରକ

ସିଡିପିଓ, ବୋନ୍ତ ଅଫିସରେ ବ୍ୟବହୃତ ନମ୍ବର OR-01B-2272 ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଜିପର ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ନୋଟିସ |

17/12/2021 30/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (926 KB)