ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର: CDM & PHO, ଭଦ୍ରକ |

ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର: CDM & PHO, ଭଦ୍ରକ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର: CDM & PHO, ଭଦ୍ରକ |

ଡ୍ରଗ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାତା / ପ୍ରାଧିକୃତ ବିତରକ / ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସିଲ୍ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ |

20/11/2023 11/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (254 KB) SChedule-A (3 MB) Anexure-A (5 MB) Schedule-B (3 MB) Anexure-B (8 MB)