ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟିଆଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ,ଫେଲୋସିପ, ଭଦ୍ରକ

ଟିଆଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ,ଫେଲୋସିପ, ଭଦ୍ରକ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟିଆଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ,ଫେଲୋସିପ, ଭଦ୍ରକ

ଇଚ୍ଛୁକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନେ ୨୨ ରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ଦିବା ୧୦ ତ ସମୟରେ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।

15/12/2020 22/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (225 KB)