ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ :-ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭଦ୍ରକ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ :-ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭଦ୍ରକ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ :-ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭଦ୍ରକ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭଦ୍ରକରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ୧୧ ମାସ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି।

17/08/2019 31/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)