ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ବସୁଦେବପୁର , ଇରମ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ବସୁଦେବପୁର , ଇରମ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ବସୁଦେବପୁର , ଇରମ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବସୁଦେବପୁର, ଇରମ ପାଇଁ
ସାଧାରଣ ମେଧା ତାଲିକା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ

18/03/2020 25/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB) Select List-2020, Class-VI (OAV Eram) (3 MB) Wait List-2020, Class-VI (OAV Eram) (1 MB)