ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଦ୍ରାୟଣୀ ୨୦୧୮

ଜିଲ୍ଲା ମୋହୋତ୍ସବ ରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ
ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣ, ଭଦ୍ରାୟଣୀ ୨୦୧୮
ଭଦ୍ରାୟଣୀ ଏବଂ ପାଳିଶ୍ରୀ ମେଳା , ୨୦୧୮
ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀରି , କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ , ଭଦ୍ରାୟଣୀ ୨୦୧୮
ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୁମୁରା ନାଚ
ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି , କଳକରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଭଦ୍ରାୟଣୀ ୨୦୧୮
ଲୋକନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷଣ , ଭଦ୍ରାୟଣୀ ୨୦୧୮
ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷଣ , ଭଦ୍ରକ