ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିବ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ : ଶ୍ରୀ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି , ଆରଡି

17/06/2018 - 17/06/2018
ଆରଡି

ଶିବ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ

ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଆରଡି

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଆରଡି ଠାରେ ଶିବ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଜୁନ ୧୭,୨୦୧୮(ରବିବାର) ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ଓ ମା ପାର୍ବତୀ ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ଭିକ୍ଷା କରିବା ହେବେ।