ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜାନୁୟାରୀ-୨୦୨୪ ମାସ ପାଇଁ RBSK ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 04/01/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (583 KB)
ଡିସେମ୍ବର-2023 ମାସ ପାଇଁ RBSK ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 08/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (491 KB)
ଡିସେମ୍ବର-2023 ରୁ ଜାନୁୟାରୀ-2024 ମାସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 29/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ନଭେମ୍ବର -2023 ମାସ ପାଇଁ RBSK ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 10/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (441 KB)
ନଭେମ୍ବର-2023 ମାସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 07/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (764 KB)
ସେପ୍ଟେମ୍ବର -2023 ମାସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 07/09/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଅଗଷ୍ଟ-2023 ମାସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 01/08/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
July-2023 ମାସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 03/07/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (384 KB)
May-2023 ମାସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 05/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (383 KB)
ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିହିଡି -2 (121317) ପାଇଁ 2023-2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ RBSK ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଜନା | 12/05/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (972 KB)