ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ପଦିନାରାୟଣପୁର 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ଟାଙ୍କୁଣୀ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (948 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : କାକୁଡିଗଡିଆ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (999 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ନଳାଙ୍ଗ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1,023 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ସରିଫପୁର 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (933 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ଡିଲୋ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (968 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : କୋରୁଆ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (962 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : କଲେଇ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ରେବ-କାପାଳୀ ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ରେବ-କାପାଳୀ ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିସୂଚନା
ଗମେଇ ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଗମେଇ ଡ୍ରେନେଜ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିସୂଚନା