ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
୧୧(୧) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧିସୂଚନା ର ନୋଟିସ । 14/09/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 170.2410 ପାଇଁ 4-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 15/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 646.1989 ପାଇଁ 4-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 15/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ପଦିନାରାୟଣପୁର 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ଟାଙ୍କୁଣୀ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (948 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : କାକୁଡିଗଡିଆ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (999 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ନଳାଙ୍ଗ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1,023 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ସରିଫପୁର 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (933 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : ଡିଲୋ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (968 KB)
RFCTLAR&R ଆକ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି U/S 25 2013 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ : କୋରୁଆ 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (962 KB)