ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ / ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ / ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ସରକାରୀ ଜମି ସହିତ ସଂଯୋଗରେ କେସ୍ ନଂ -03 / 2024, ଜନସାଧାରଣ ଫର୍ମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ :ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭଦ୍ରକ | 22/02/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 22.4450(ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ) ପାଇଁ 11-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 12/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 22.4450(ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ) ପାଇଁ 11-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 12/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 116.628(ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ) ପାଇଁ 11-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 12/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭଦ୍ରକ, ଜନସାଧାରଣ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫର୍ମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କେସ୍ ନଂ -06 / 2023, 07 / 2023,04 / 2022 & 07/2022: 17/07/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 170.2410 ପାଇଁ 4-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 15/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ-ଏକର 646.1989 ପାଇଁ 4-I ଧାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 15/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଷେଧାଦେଶ ଅର୍ଡର U / S 144 Cr.P.C ପ୍ରଚାର କଲା 25/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 11/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (42 KB)
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଭିଡ ଅର୍ଡର | 02/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (895 KB)