ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନଗର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା

କିଏ କଣ ଡିଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଫିଲଟର

ଫିଲଟର

ନଗର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚିତ୍ର ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ ଫୋନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଠିକଣା
ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ , ଓ.ରା.ସେ. ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ , ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ bhadrakm[dot]hud[at]nic[dot]in 06784-251519 ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ , ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ, ଭଦ୍ରକ