ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତାଲିକା

ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତାଲିକା ଜାଣିବାପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ କୁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ….

  1. ଅଧୁନାତନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତାଲିକା ୩୧.୦୩.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ବଚତ ଯୋଜନା (MPKBY)
  2. ଅଧୁନାତନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତାଲିକା ୩୧.୦୩.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (STANDARDIZED AGENCY SYSTEM (SAS))