ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧି ତାଲିକା(MPKBY)

ଅଧୁନାତନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତାଲିକା ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ବଚତ ଯୋଜନା (MPKBY)
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ ବୈଧ ତାରିଖ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଡାକଘରର ନାମ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀ
ମମତା ଧର, ସ୍ଵା:-ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସା:-ଗୋବିନ୍ଦବିନ୍ଧା, ପୋ/ଭାୟା:- ବେତଡା ୦୫/୨୦୦୦, ୩୧.୦୩.୨୦୨୩ ୦୪.୦୩.୨୦୨୩ ବେତଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୦୬୭୮୪-୨୭୬୩୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ଚନ୍ଦ୍ରଭସନ ଦୀକ୍ଷିତ, ସା:-ନୂଆଶାସନ, ପୋ:-ଜିତାନଗା, ଭାୟା:-ଦୋଳସାହି ୦୬/୨୦୦୦, ୧୧.୦୯.୨୦୨୨ ୦୭.୦୯.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୨୧୬୨୪୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ସ୍ନେହଲତା ସାହାଣି, ସ୍ଵା:-ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହାଣି, ସା:-ବ୍ଲକ କଲୋନୀ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୦୭/୨୦୦୦, ୨୭.୧୦.୨୦୦୦ ୨୦.୧୧.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୨୮୯୫୫୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା/ପୋ:-ତଳଗୋପବିନ୍ଧା, ଭାୟା:-ଅର୍ନପାଳ ୧୨/୨୦୦୧, ୨୭.୧୧.୨୦୦୧ ୨୬.୧୧.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୪୫୪୨୫୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ମିନତୀ ବେହେରା, ପି:-ବନମାଳି ବେହେରା, ସା/ପୋ:-ବ୍ବ୍ରାହ୍ମଣପାଳ, ଭାୟା:-ଧୂସୁରି ୧୭/୨୦୦୨, ୦୩.୦୯.୨୦୦୨ ୧୩.୦୮.୨୦୨୨ ଧୂସୁରି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୩୭୧୭୩୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ଵା:-ନିରଯାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସା/ପୋ:-ଗୁଆମାଳ, ଭାୟା:-ଦୋଳସାହି ୧୯/୨୦୦୨, ୧୬.୦୮.୨୦୨୨ ୧୬.୦୮.୨୦୨୨ ଗୁଆମାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୯୦୯୮୦୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଅନ୍ନପୂର୍ଣା ଲେଙ୍କା, ସ୍ଵା:-କୈଲାଶ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସା:-ଚରମ୍ପା, ପୋ:-ବରାଳପୋଖରୀ, ଭାୟା:-ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ ୨୩/୨୦୦୨, ୨୦.୦୯.୨୦୦୨ ୧୦.୦୩.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୩୮୩୩୪୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ସ୍ନେହଲତା ଆୟଚ, ସ୍ଵା:-ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଘଡେଇ, ସା:-ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର, ପୋ/ଭାୟା:-ବନ୍ତ ୩୨/୨୦୦୩, ୧୦.୦୧.୨୦୦୩ ୨୫.୧୧.୨୦୨୨ ବନ୍ତ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୭୨୭୮୩୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ସନ୍ଧ୍ୟାସିଖା ଦାସ, ସ୍ଵା:-ଗଗନବିହାରୀ ଦାସ, ସା:-ଜି.ପି. ପାଟଣା, ପୋ/ଭାୟା:-ଘଣ୍ଟେଶ୍ଵର ୩୩/୨୦୦୩, ୧୦.୦୧.୨୦୦୩ ୦୬.୧୨.୨୦୨୨ ଘଣ୍ଟେଶ୍ଵର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୦୫୫୮୮୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କର, ସ୍ଵା:-ସୋମନାଥ ଦାସ, ସା:-ପଞ୍ଚପଡା, ପୋ/ଭାୟା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୬/୨୦୦୩, ୦୭.୦୨.୨୦୦୩ ୧୯.୧୨.୨୦୨୨ ଚାନ୍ଦବାଲି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୦୫୫୮୮୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧ ଋଣୁବାଳା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ସା:-ଦକ୍ଷିଣବାଡ, ପୋ/ଭାୟା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୮/୨୦୦୩, ୦୭.୦୨.୨୦୦୩ ୨୬.୧୨.୨୦୨୨ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୪୪୨୯୯୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ସା:-ବାୟବାବନପୁର, ପୋ/ଭାୟା:-ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ୪୨/୨୦୦୩, ୨୨.୦୩.୨୦୦୩ ୧୮.୦୩.୨୦୨୩ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୩୮୩୨୬୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ସା:-ଏରତାଳ, ପୋ/ଭାୟା:-ଚରମ୍ପା ୪୩/୨୦୦୩, ୦୮.୦୩.୨୦୨୩ ୦୮.୦୩.୨୦୨୩ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୪୫୧୪୨୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪ ସ୍ଵପ୍ନା ଚାନ୍ଦ, ସ୍ଵା:-ନିର୍ମଳ ଲୋଚନ ଚାନ୍ଦ, ସା:- ବଙ୍କଶାହି, ପୋ/ଭାୟା-ଭଦ୍ରକ ୪୭/୨୦୦୩, ୩୦.୦୭.୨୦୦୩ ୦୬.୦୭.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ୯୭୭୭୮୦୨୩୩୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫ କଞ୍ଚନ ପ୍ରଭା ସେଠୀ, ସ୍ଵା:-ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ସା/ପୋ:-କୁମ୍ଭାରିଆ ୪୯/୨୦୦୩, ୩୦.୦୭.୨୦୦୩ ୦୮.୦୭.୨୦୨୨ ଆଖୁଆପଦା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୧୩୮୦୬୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୬ ଜୟଶ୍ରୀ ଜେନା, ସ୍ଵା:-ସତ୍ୟନାରାୟନ ଜେନା, ସା:-ଭାବନୀବିନ୍ଧା, ପୋ:-ଇଚ୍ଛାପୂର ୫୭/୨୦୦୩, ୨୦.୧୨.୨୦୦୩ ୨୨.୧୧.୨୦୨୨ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୩୭୧୭୫୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୭ ରଞ୍ଜୂବାଳା ସେନ, ସ୍ଵା:-ସୁଶୀଲ କୁମାର ଦେ, ସା:-ଜାନୁଗଞ୍ଜ, ପୋ:-ଇଚ୍ଛାପୂର ୫୯/୨୦୦୪, ୧୭.୦୨.୨୦୦୪ ୦୫.୦୨.୨୦୨୩ ମାଧବ ନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୪୭୭୦୦୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୮ ମିନତୀ ହାତୀ, ପିତା:-କୁଶଭଦ୍ର ହାତୀ, ସା/ପୋ:-କୁଡବରୁଆଁ, ଭାୟା:-ଚରମ୍ପା ୬୪/୨୦୦୪, ୦୪.୦୫.୨୦୦୪ ୧୪.୦୩.୨୦୨୩ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୩୪୦୯୮୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୯ ସୁଜାତା ଦୀକ୍ଷିତ, ସ୍ଵା:-ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ, ସା/ପୋ:-ଦୋଳସାହି ୬୬/୨୦୦୪, ୦୭.୦୫.୨୦୦୪ ୦୬.୦୪.୨୦୨୩ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୧୦୬୩୩୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୦ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:- କେ. ସି. ପଣ୍ଡା, ସା:-ଜଗଦଲପୁର, ପୋ:-ରାଣୀତାଲ ୬୬/୨୦୦୪, ୧୪.୦୭.୨୦୨୨ ୧୪.୦୭.୨୦୨୨ ରାନୀତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୭୮୮୭୩୦୮୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୧ ପ୍ରଣତି କୁମାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ଵା:-ସୁଧୀର କୁଆର ପାଢ଼ୀ, ସା:-ଚକବେନ୍ତାଳ, ପୋ:-କେଶପୁର, ଭାୟା:-ଗୁଜିଦରଡା ୬୭/୨୦୦୪, ୧୪.୦୭.୨୦୨୨ ୧୪.୦୭.୨୦୨୨ ଗୁଜିଦରଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୭୮୮୭୩୦୮୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୨ ମାମିତା ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ସୁକଦେବ ପଣ୍ଡା, ସା:-ଜଗଦଲପୁର, ପୋ:-ରାଣୀତାଲ ୭୨/୨୦୦୪, ୨୦.୦୮.୨୦୦୪ ୦୫.୦୮.୨୦୨୨ ରାଣୀତାଲ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୯୮୮୯୩୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୩ ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ସା/ପୋ:-ଗୋପୀନାଥପୁର, ଭାୟା:-ବି.ଟି. ପୁର ୭୫/୨୦୦୪, ୦୩.୦୯.୨୦୦୪ ୦୨.୦୯.୨୦୨୨ ବି.ଟି. ପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୦୬୭୮୪-୨୬୨୭୭୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୪ ସୁଜାତା କର, ସ୍ଵା:- ବିଜୟ କୁମାର ପାଢୀ, ସା:-ନୂଆଗୋରଡା, ପୋ:-ଉଗ୍ରତାରା, ଭାୟା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୭୭/୨୦୦୪, ୧୩.୦୯.୨୦୨୨ ୧୩.୦୯.୨୦୨୨ ମତ୍ତୋ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୫୪୯୬୨୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୫ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସା:-କୋରନ୍ତ, ପୋ:-ଜିରାନଗା ୮୩/୨୦୦୪, ୧୮.୧୧.୨୦୦୪ ୦୮.୧୧.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୨୨୯୧୮୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୬ ଶ୍ଵେତଲୀନା ସାହୁ, ପି:-ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ସା:-ନୂଆଶାସନ, ପୋ:-ଜିତାନଗା ୮୪/୨୦୦୪, ୩୦.୧୧.୨୦୦୪ ୦୯.୦୯.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୨୨୯୧୮୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୭ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ, ସ୍ଵା:-ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ସା:-ସମରାଇପୁର, ପୋ:-ଗେଲପୁର, ଭାୟା:-ମାଧବନଗର ୮୭/୨୦୦୪, ୩୦.୧୧.୨୦୦୪ ୦୨.୧୨.୨୦୨୨ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୩୫୩୧୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୮ ଅଞ୍ଜଳିବାଳା ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର(ନିଉ କଲୋନୀ), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୮୭/୨୦୦୪, ୦୩.୧୨.୨୦୦୪ ୦୧.୧୨.୨୦୨୨ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୩୫୩୧୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୯ ଉଷାଲତା ଖଟୁଆ, ସ୍ଵା:-ବୁଦ୍ଧିରାମ ସାହୁ, ସା:-ଖରଗଡି, ପୋ:-ସହିଦନଗର, ଭାୟା:-ଅର୍ନପାଳ ୮୮/୨୦୦୪, ୧୩.୧୨.୨୦୦୪ ୦୯.୧୨.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୪୩୯୭୧୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୦ ସୟନ ସୁତାର, ସ୍ଵା:-ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତାର, ସା:-ଗଞ୍ଜାମାଳ, ପୋ:-ଆନନ୍ଦପୁର, ଭାୟା:-ଅର୍ନପାଳ ୯୦/୨୦୦୪, ୨୨.୧୨.୨୦୦୪ ୨୦.୧୨.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୫୯୭୧୭୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୧ ବେଲରାଣୀ ଦାସ, ସ୍ଵା:-ତପନ କୁମାର ଦାସ, ସା:-ବାଉଦପୁର, ପୋ:-ମାଧବପୁର ୯୧/୨୦୦୫, ୦୧.୦୨.୨୦୦୫ ୦୯.୧୧.୨୦୨୨ ମାଧବନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୫୩୦୫୭୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୨ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ସା:-ନରିପୂର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୯୩/୨୦୦୫, ୧୧.୦୩.୨୦୦୫ ୩୦.୦୩.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୪୩୭୨୨୯୯୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୩ ମିନତୀ ପାନିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ଵା:-ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସା/ପୋ:-ତିହିଡି ୯୪/୨୦୦୫, ୨୯.୦୩.୨୦୦୫ ୧୬.୦୩.୨୦୨୩ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୨୮୬୧୮୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୪ ଆଶାଲତା ମିଶ୍ର, ସ୍ଵା:-ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଣି, ସା/ପୋ:-ସିନ୍ଦୋଳ, ଭାୟା:-ତିହିଡି ୯୭/୨୦୦୫, ୧୯.୦୫.୨୦୦୫ ୨୮.୦୪.୨୦୨୩ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୨୮୬୧୮୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୫ କନକ ଲତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ସା-ନଉଗୋରଡା, ପୋ:-ଉଗ୍ରତାରା, ଭାୟା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୯୯/୨୦୦୫, ୨୬.୦୫.୨୦୦୫ ୧୩.୦୫.୨୦୨୩ ମୋତ୍ତୋ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୬୨୭୪୯୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୬ ଝୁନାରାଣୀ ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାଶ, ସା:-ଜି.କେ. ପୁର, ପୋ:-ଧୂସୁରି ୧୦୦/୨୦୦୫, ୨୮.୦୬.୨୦୦୫ ୨୯.୦୫.୨୦୨୨ ଧୂସୁରି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୫୩୦୭୫୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୭ ଇଶରତ ସାଫା, ସ୍ଵା:-ଏସ. କେ. ଫିରାଜ, ସା:-ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୦୧/୨୦୦୫, ୨୮.୦୬.୨୦୦୫ ୨୩.୦୫.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୫୦୧୧୫୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୮ ତପସ୍ଵିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ଵା:-ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ, ସା:-ରଣପଡା, ପୋ:-ଜଳଙ୍ଗା ୧୦୩/୨୦୦୫, ୦୫.୦୮.୨୦୦୫ ୧୫.୦୮.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୭୦୨୨୪୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୯ ସୁକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସା/ପୋ:-ଖଡିପଦା, ଭାୟା:-ଧାମନଗର ୧୦୪/୨୦୦୫, ୦୭.୧୦.୨୦୦୫ ୦୬.୧୦.୨୦୨୨ ଧାମନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୭୦୨୨୪୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୦ ଶାନ୍ତିଲତା ରଣା, ସ୍ଵା:-ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବେହେରା, ସା:-ରେଣୁକାଦେଇପୁର, ପୋ:-ପଦ୍ମପୁର, ଭାୟା:-ଏରତାଳ ୧୦୬/୨୦୦୫, ୧୬.୧୨.୨୦୦୫ ୧୭.୧୧.୨୦୨୨ ଏରତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୬୭୧୨୫୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୧ ସୁମତିଲତା ମାଥନ, ସ୍ଵା:-ଚିତ୍ରସେନ ମାଥନ, ସା:-ବ୍ଲକ କଲୋନୀ(ବଙ୍କସାହି), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୦୭/୨୦୦୫, ୧୬.୧୨.୨୦୦୫ ୦୪.୧୨.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୪୩୭୨୨୯୯୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୨ ସସ୍ମିତା ଧର, ସ୍ଵା:-ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସା:-ମଧୁସୂଦନପୁର, ପୋ:-ବରଣ୍ଡୁଆ ୧୦୮/୨୦୦୫, ୨୭.୧୨.୨୦୦୫ ୦୮.୧୨.୨୦୨୨ ବେତଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୦୬୭୮୪-୨୭୬୩୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୩ ବିଜୟିନୀ ପୁହାଣ, ସ୍ଵା:-ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସା/ପୋ:-ରାନ୍ଦିଆହାଟ ୧୧୦/୨୦୦୬, ୧୯.୦୧.୨୦୦୬ ୧୬.୦୧.୨୦୨୩ ରାନ୍ଦିଆହାଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୮୨୨୮୬୬୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୪ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି, ସ୍ଵା:-ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସା:-କୁଆଁସ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୧୨/୨୦୦୬, ୨୨.୦୨.୨୦୦୬ ୧୩.୦୨.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୭୭୬୧୮୭୭୨୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୫ ସରସ୍ଵତୀ ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ଗୟାଧର ପଣ୍ଡା, ସା:- ସଦେଇ ପଦା, ପୋ:-ଇରମ ୧୧୯/୨୦୦୬, ୦୮.୦୬.୨୦୦୬ ୧୭.୦୫.୨୦୨୨ ଇରମ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୧୧୦୬୦୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୬ ସୁଭଦ୍ରା ଦାସ, ସ୍ଵା:-ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ବାରିକ, ସା:-ମଠସାହି, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୨୧/୨୦୦୬, ୦୮.୦୬.୨୦୦୬ ୧୮.୦୬.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୮୬୧୪୨୧୧୩୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୭ ରଶ୍ମିତା ପରିଡା, ସ୍ଵା:-ଅଭୟ କୁମାର ପରିଡା, ସା:-ବସହପୁର, ପୋ:-ମଉଦା ୧୨୯/୨୦୦୭, ୦୨.୦୩.୨୦୦୭ ୦୭.୦୨.୨୦୨୩ ଉତ୍ତରବାହିନୀ ସବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୮ ସଗୁଫ୍ତା କାଦ୍ରି, ପି:-ଅତୟ ରସୁଲ ଖାନ, ସା:-ନଙ୍ଗା ମୋହଲ୍ଲା, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୩୧/୨୦୦୭, ୧୧.୦୫.୨୦୦୭ ୨୯.୦୪.୨୦୨୩ ନଙ୍ଗା ମୋହଲ୍ଲା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୬୧୯୧୫୧୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୯ ନିରୂପମା ନାୟକ, ସ୍ଵା:-ଭାଗ୍ୟରଥି ନାୟକ, ସା:-ବାଇପାସ(କଣ୍ଟାବାରି ନଗର), ପୋ:-ଖଡିପଦା, ଭାୟା-ଧାମନଗର ୧୩୨/୨୦୦୭, ୦୨.୦୬.୨୦୧୯ ୦୨.୦୫.୨୦୨୩ ନୟା ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୪୩୬୪୧୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୦ ରଶ୍ମିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ଵା:-ମଦନମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସା:-କାଞ୍ଜିଆପାଳ, ପୋ:-ଖଡିପଦା, ଭାୟା-ଧାମନଗର ୧୩୭/୨୦୦୮, ୦୧.୦୨.୨୦୦୮ ୦୮.୧୨.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୫୨୫୫୧୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୧ ଉର୍ମିଲା ବେହୁରା, ସ୍ଵା:-ପ୍ରଭାଶ କୁମାର ବେହୁରା, ସା:-ପଥରଡି, ପୋ:-ଚରମ୍ପା ୧୪୧/୨୦୦୮, ୧୬.୦୯.୨୦୦୮ ୧୮.୦୮.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୭୫୫୯୧୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୨ ଶୈଳବାଳା ସାହୁ, ପି:-କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ମହରମପୁର, ଭାୟା:-ତିହିଡି ୧୪୫/୨୦୦୯, ୨୩.୦୬.୨୦୦୯ ୨୨.୦୫.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୮୫୯୪୯୪୧୬୬୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୩ ମନୀଷା ମହାନ୍ତି, ପି:-ସୁରଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସା/ପୋ:-ବରାଳପୋଖରୀ, ଭାୟା:-ଚରମ୍ପା ୧୪୬/୨୦୦୯, ୩୧.୧୦.୨୦୦୯ ୧୯.୧୦.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୩୭୭୩୩୭୭୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୪ ଦିପ୍ତିମୟୀ ବେହେରା, ପି:-ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା, ସା:-ନସାଲପୁର, ପୋ:-ନୂଆହାଟ, ଭାୟା:କୋଠାର ୧୪୭/୨୦୦୯, ୧୭.୧୦.୨୦୨୨ ୧୭.୧୦.୨୦୨୨ କୋଠାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୯୮୭୦୫୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୫ ସୁଷମା ପଣ୍ଡା, ପି:-ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସା:-ନାରିପୂର(ଅସ୍ଥଲ), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୪୮/୨୦୧୦, ୨୨.୦୧.୨୦୧୦ ୦୫.୦୧.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୮୬୧୪୨୮୧୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୬ ଯୋଗମାୟା ଶତପଥୀ, ସ୍ଵା:-ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଶତପଥୀ, ସା/ପୋ:-ପାଳିଆବିନ୍ଧା ୧୪୯/୨୦୧୦, ୨୮.୦୬.୨୦୧୦ ୧୮.୦୨.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୮୮୯୫୫୭୮୪୪୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୭ ବାବି ବାନାର୍ଜୀ, ସ୍ଵା:-ମନୋଜ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ, ସା:-ପୁରୁଣାବଜାର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୫୧/୨୦୧୦, ୦୩.୦୭.୨୦୧୦ ୨୫.୦୬.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୪୩୯୦୫୪୩୪୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୮ କୁମୁଦିନୀ ସାମଲ, ସ୍ଵା:-ଦୀପକ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ, ସା/ପୋ:-ଭାଟପଡା, ଭାୟା:-ତିହିଡି ୧୫୨/୨୦୧୦, ୨୭.୦୯.୨୦୧୦ ୨୦.୦୯.୨୦୨୨ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୮୦୨୦୮୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୯ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତରାୟ, ସ୍ଵା:-ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ସା:-ସମରାଇପୁର, ପୋ:-ଗେଲପୁର, ଭାୟା:-ମାଧବନଗର ୧୫୩/୨୦୧୦, ୦୮.୧୦.୨୦୧୦ ୨୭.୦୯.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୩୩୭୫୮୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୦ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଘୋଷ, ସ୍ଵା:-ବିରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ସା:-ଜଗତମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ସା:-ନରିପୂର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୫୬/୨୦୧୧, ୦୧.୧୦.୨୦୧୧ ୨୨.୦୮.୨୦୨୨ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୧୧୨୮୫୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୧ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ବିରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ସା:-ଜଗତମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ସା:-ନରିପୂର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୫୭/୨୦୧୧, ୧୫।୧୦।୨୦୧୧ ୧୯.୦୯.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୮୫୩୩୪୯୩୯୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୨ ଯୋଲେଖା ବିବି, ସ୍ଵା:-ଏସ.କେ. ଆବୁ କଲାମ, ସା:-କାଜିସାହି, ପୋ:-ପୁରୁଣାବଜାର ୧୫୮/୨୦୧୧, ୨୭.୧୨.୨୦୧୧ ୧୯.୧୨.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୮୫୩୩୪୯୩୯୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୩ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ମହାନ୍ତି, ସ୍ଵା:-ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସା:-ମିର୍ଜାପୁର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୬୦/୨୦୧୨, ୦୭।୦୬।୨୦୧୨ ୧୪.୦୫.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୮୫୩୧୨୦୬୦୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୪ ମିନତୀ ସେଠି, ସ୍ଵା:-ବିପିନ ବିହାରୀ ସେଠୀ, ସା:-ମଢିଆଳି, ପୋ:-ବାହାଲପୁର, ଭାୟା:-ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ୧୬୨/୨୦୧୨, ୧୩.୦୮.୨୦୧୨ ୨୫.୦୬.୨୦୨୨ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୬୬୮୯୮୫୫୨୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୫ ଫିରୋଜା ଖାତୂନ, ସ୍ଵା:-ଏମଡି. ଅଲ୍ଲୀ ଅଖତର, ସା:-କୁଆଜିଶାହି, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୬୭/୨୦୧୩, ୦୩.୦୪.୨୦୧୩ ୧୮.୦୩.୨୦୨୩ ନଂଘା ମହଲ୍ଲା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୧୩୭୮୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୬ ବର୍ଷା ରାନୀ କର, ସ୍ଵା:-ମନୋରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, ସା:-ରାଢଙ୍ଗ, ପୋ/ଭାୟା:-ଦୋଳସାହି ୧୬୮/୨୦୧୩, ୨୪.୦୭.୨୦୧୩ ୦୪.୦୭.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୬୬୮୩୨୬୧୮୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୭ ସୁପ୍ରିୟା ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ସା/ପୋ:-ରାଜମୁକୁନ୍ଦପୁର(ରାଜୁଆଳିବିନ୍ଧା), ଭାୟା:-ଅର୍ନପାଳ ୧୬୯/୨୦୧୩, ୨୪.୦୭.୨୦୧୩ ୦୪.୦୭.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୬୬୮୩୨୬୧୮୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୮ ମୀନାକ୍ଷୀ ଜେନା, ସ୍ଵା:-ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ, ସା/ପୋ:-ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ଭାୟା:-ବରପଦା ୧୭୧/୨୦୧୩, ୧୯.୦୮.୨୦୧୩ ୨୪.୦୭.୨୦୨୨ ବରପଦା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୦୧୧୮୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୯ ରେବତୀ ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ସାଧୁ ଚରଣ ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ବାଲିଗାଁ, ଭାୟା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୭୫/୨୦୧୩, ୨୭.୦୯.୨୦୧୩ ୧୨.୦୨.୨୦୨୨ ଚାନ୍ଦବାଲି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୪୬୬୫୨୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୦ ପଞ୍ଚାଳି ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ତାପସ କୁମାର ବେହେରା, ସା:-ବେକା, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ ୧୭୬/୨୦୧୩, ୧୮.୧୧.୨୦୧୩ ୦୬.୧୦.୨୦୨୨ ପୁରୁଣାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୪୬୬୫୨୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୧ ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ, ସା:-ବାଗୁରାଇ, ପୋ:-ମାଧବନଗର ୧୭୭/୨୦୧୩, ୧୮.୧୧.୨୦୧୩ ୦୬.୧୦.୨୦୨୨ ମାଧବ ନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୧୬୩୮୮୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୨ ଅହଲ୍ୟl ସେଠି, ସ୍ଵା:-ବୁଦ୍ଧିରାମ ସେଠି, ସା:-ପାଳିଆବିନ୍ଧା, ପୋ:-ବାରୁଣାଇ ୧୭୮/୨୦୧୩, ୧୮.୧୧.୨୦୧୩ ୧୭.୧୦.୨୦୨୨ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ସବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୯୩୭୫୮୨୩୨୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୩ ଦୀପ୍ତି ଚାନ୍ଦ, ସ୍ଵା:-ହେମନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂ ବାବୁ, ସା/ପୋ:-ବି.ଟି. ପୁର ୧୮୨/୨୦୧୪, ୦୩.୦୩.୨୦୧୪ ୨୪.୦୨.୨୦୨୩ ବି. ଟି.ପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୮୮୯୫୨୮୯୯୪୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୪ ମଞ୍ଜୁଳତା ପରିଡା, ସ୍ଵା:-କଳ୍ପତରୁ ପରିଡା, ସା/ପୋ:-କୁଆଁଶ ୧୮୩/୨୦୧୪, ୦୩.୦୩.୨୦୧୪ ୨୪.୦୨.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୦୪୦୩୩୩୧୨୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୫ ପ୍ରତିମା କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସା/ପୋ:-ମହରମପୁର ୧୮୪/୨୦୧୪, ୦୩.୦୩.୨୦୧୪ ୨୪.୦୨.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୦୪୦୪୪୫୨୪୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୬ ଆରତି ଲତା ଦାସ, ସ୍ଵା:-କରୁଣାକର ଦାସ, ସା:-ଗରଦପୁର(ଏଚ. ପୁର), ପୋ:- କୋରକୋରା ୧୮୭/୨୦୧୪, ୨୯.୦୫.୨୦୧୪ ୨୩.୦୨.୨୦୨୩ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୨୮୦୦୪୩୫୭୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୭ ସ୍ଵର୍ଣମୟୀ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ଵା:-ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସା:-ଉତ୍ତରବାହ, ପୋ:-ମହରମପୁର ୧୮୮/୨୦୧୪, ୦୪.୦୭.୨୦୧୪ ୧୫.୦୬.୨୦୨୨ ତିହଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୪୦୮୨୫୪୩୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୮ ସସ୍ମିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ, ସ୍ଵା:-ତପନ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ, ସା:-ସନ୍ତିଆ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୮୯/୨୦୧୪, ୦୪.୦୭.୨୦୧୪ ୦୧.୦୬.୨୦୨୩ ଘୋଷରା ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୧୨୪୫୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୯ ମିନତୀ ଦେ, ସ୍ଵା:-ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦେ, ସା:-ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୋ:-ଇଚ୍ଛାଦ, ଭାୟା:-ବାରିକପୁର ବଜାର ୧୯୦/୨୦୧୪, ୦୪.୦୭.୨୦୧୪ ୧୧.୦୬.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୯୪୩୭୪୫୪୨୫୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୦ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଦୁର୍ଯୋଧନ କର, ସା:-ତାଗିରା, ପୋ/ଭାୟା:-ରାଓ ୧୯୧/୨୦୧୪, ୧୪.୦୮.୨୦୧୪ ୨୩.୦୭.୨୦୨୨ ରାଣୀତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୪୦୩୧୫୩୪୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୧ ଜାହ୍ନବୀ ଚୌଧୁରୀ, ସ୍ଵା:-ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ସା:-ମହାନ୍ତୀପଡା(ତ୍ରିଦଳିଆ), ପୋ:-ମହାନ୍ତୀପଡା, ଭାୟା:-ବିଟିପୁର ୧୯୩/୨୦୧୪, ୨୮.୦୮.୨୦୧୪ ୧୨.୦୮.୨୦୨୨ ବିଟି ପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୪୮୮୪୮୧୫୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୨ ଅନୁପମା ଧର, ସ୍ଵା:-ଉତ୍ତମ କୁମାର ଧର, ସା:-ସାତଷୋଳ, ପୋ:-ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼, ଥାନା:-ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ୧୯୪/୨୦୧୪, ୨୮.୦୮.୨୦୧୪ ୧୧.୦୮.୨୦୨୨ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ  ଉପ-ଡାକଘର ୭୨୦୫୫୧୩୦୬୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୩ ଜାନକୀ ଲତା ନାୟକ, ସ୍ଵା:-ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ, ସା:-ଟିକିରା, ପୋ/ଭାୟା:-ବିଟି ପୁର ୧୯୬/୨୦୧୪, ୧୭.୧୦.୨୦୧୪ ୧୨.୦୯.୨୦୨୨ ବିଟି ପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୧୩୩୭୩୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୪ ସତ୍ୟବତୀ ଭୋଇ, ସ୍ଵା:-ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଭୋଇ, ସା:-ଅଚକ, ପୋ:-ମହରମପୁର, ଥାନା:-ତିହିଡି ୧୯୮/୨୦୧୪, ୧୭.୧୦.୨୦୧୪ ୧୦.୦୯.୨୦୨୨ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୮୦୯୩୧୦୪୪୪୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୫ ପଙ୍କଜିନୀ ବେହେରା, ପି:-ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା/ପୋ:-ନାଦିଗୟନ, ଭାୟା:-ଧୁସୂରୀ ୧୯୯/୨୦୧୪, ୧୫.୧୨.୨୦୧୪ ୨୦.୧୧.୨୦୨୨ ଧୁସୂରୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୮୯୬୨୮୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୬ ଜିନହର ବିବି, ସ୍ଵା:-ଏସ.କେ. ଉମର ଫାରୁକ, ସା:-ମଠସାହି(ସାହାପୁର), ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଟାଉନ) ୨୦୦/୨୦୧୪, ୧୫.୧୨.୨୦୧୪ ୨୦.୧୧.୨୦୨୨ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୦୩୧୯୪୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୭ ବିନୀତା ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସା:-ପୁରୁଷଣ୍ଢ, ପୋ:-ବିଟିପୁର ୨୦୧/୨୦୧୪, ୧୫.୧୨.୨୦୧୪ ୨୦.୧୧.୨୦୨୨ ବିଟି ପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୮୯୮୪୪୪୧୦୨୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୮ ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ଵା:-ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର, ସା:-ବଙ୍କସାହି, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୨୦୨/୨୦୧୪, ୧୫.୧୨.୨୦୧୪ ୦୯.୧୨.୨୦୨୨ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୧୦୨୧୦୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୯ ଅପର୍ଣା ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୨୦୩/୨୦୧୪, ୨୯.୧୨.୨୦୧୪ ୦୩.୧୨.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୮୦୫୬୩୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୦ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସ୍ଵାଇଁ, ସ୍ଵା:-ରଘୁନାଥ ସ୍ଵାଇଁ, ସା:-ଅପର୍ତିବିନ୍ଧା, (ନିଉ କଲୋନୀ), ଭଦ୍ରକ ସହର ୨୦୪/୨୦୧୪, ୨୯.୧୨.୨୦୧୪ ୧୮.୧୨.୨୦୨୨ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୪୦୪୪୨୦୩୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୧ ଗୌରି ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା, ସା:-ରଘୁନାଥପୁର, ପୋ:-ମନ୍ଦାରୀ, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୦୫/୨୦୧୫, ୧୭.୦୩.୨୦୧୫ ୦୨.୦୩.୨୦୨୩ ପ୍ରବୋଧପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୭୪୩୬୫୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୨ କବିତାରାନୀ ଆଚାର୍ୟ, ସ୍ଵା:-ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସା:-ସଦାବ୍ରତ ଶାସନ, ପୋ/ଭାୟା:-ତିହିଡି ୨୦୮/୨୦୧୫,  ୧୭.୦୩.୨୦୧୫ ୦୨.୦୩.୨୦୨୩ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୬୭୨୮୬୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୩ ମୋନାଲିସା ଦାସ, ସ୍ଵା:-ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସା:-ସମରାଇପୁର, ଗେଲପୁର, ଭାୟା:-ମାଧବନଗର ୨୦୯/୨୦୧୫, ୧୭.୦୩.୨୦୧୫ ୨୫.୦୨.୨୦୨୩ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୪ ସରସ୍ଵତୀ ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସା:-ବାଲିଓରଡା, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ, ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୨୧୨/୨୦୧୫, ୦୨.୦୬.୨୦୧୫ ୨୩.୦୩.୨୦୨୩ କୁଆଁସ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୧୭୫୨୬୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୫ ଧୃତିତପା ଶତପଥୀ, ସ୍ଵା:-ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ସା/ପୋ:-ନରସିଙ୍ଗପୁର, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୧୫/୨୦୧୫, ୨୫.୦୬.୨୦୧୫ ୧୦.୦୩.୨୦୨୩ ବସୁଦେବପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୬୫୫୯୭୭୧୨୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୬ ପ୍ରୀତି ରେଖା ଦାଶ, ସ୍ଵା: ଦେବରଞ୍ଜନ ଦାଶ, ସା:-କୁଆଁଶ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୨୧୬/୨୦୧୫, ୨୫.୦୬.୨୦୧୫ ୨୫.୦୫.୨୦୨୨ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୭ ତିଳୋତ୍ତମା ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ଵା:-ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ସା:-ସୁଗୋ, ପୋ:-ଜି.ଜେ ସୁଗୋ, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୧୭/୨୦୧୫, ୧୯.୦୯.୨୦୧୫ ୧୭.୦୬.୨୦୨୨ ଏର୍ତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୫୯୪୮୯୮୨୩୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୮ ଅହଲ୍ୟା ରାଉଳ, ସ୍ଵା:-ନିର୍ମଲ କୁମାର ରାଉଳ, ସା:-ଆଚାର୍ୟନଗର, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ ୨୧୮/୨୦୧୬, ୧୨.୦୧.୨୦୧୬ ୦୬.୧୨.୨୦୨୨ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୭୩୪୯୮୭୧୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୯ ବନ୍ଦିତା ବଳ, ସ୍ଵା:-ଅମରନାଥ ପଳାଇ, ସା/ପୋ:-ଏର୍ତାଳ, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୧୯/୨୦୧୬, ୧୨.୦୧.୨୦୧୬ ୧୪.୧୨.୨୦୨୨ ଏର୍ତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୮୦୨୩୩୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୦ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପରିଡା, ସ୍ଵା:-ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତି, ସା:-ଭାବନୀବିନ୍ଧା, ପୋ:-ଇଚ୍ଛାପୂର ୨୨୦/୨୦୧୬, ୨୫.୦୪.୨୦୧୬ ୧୭.୧୨.୨୦୨୨ ସାଳନ୍ଦୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୨୭୦୪୪୨୦୦୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୧ ସୁକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:-ତରାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସା/ପୋ:-ଗଢିଆଳୀ, ଥାନା:-ଧୂସୁରି ୨୨୨/୨୦୧୬, ୨୫.୦୪.୨୦୧୬ ୧୭.୦୩.୨୦୨୩ ଅସୁରାଳି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୧୪୩୦୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୨ ରଶ୍ମିତା ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ବିଶ୍ଵନାଥ ପଣ୍ଡା, ସା:-କଟସାହି, ପୋ:-ସହିଦନଗର, ଥାନା:-ଧୁସୂରୀ ୨୨୩/୨୦୧୬, ୨୫.୦୪.୨୦୧୬ ୧୭.୦୩.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୩ ସୁଜାତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ଆରସ, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୨୫/୨୦୧୬, ୦୭.୦୬.୨୦୧୬ ୦୬.୦୬.୨୦୨୨ ଆରସ  ଉପ-ଡାକଘର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୪ ପୁର୍ଣିମା ରାନୀ ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ଗଣପତି ବେହେରା, ସା:-ଅସୁରା, ପୋ:-ରାହଞ୍ଜ ୨୨୮/୨୦୧୬, ୨୮.୧୦.୨୦୧୬ ୨୭.୧୦.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୬୯୩୭୪୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୫ ତନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ବାବନ ବେହେରା, ସା:-ମନାଲପୁର, ପୋ:-ଦେହୁରି ୨୩୦/୨୦୧୬, ୧୭.୧୨.୨୦୧୬ ୧୬.୧୨.୨୦୨୨ ଧାମନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୫୦୪୮୫୬୯୦୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୬ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ, ସ୍ଵା:-ରାଜେଶ କୁମାର ନାୟକ, ସା:-ପଥରଡି, ପୋ:-ଚରମ୍ପା ୨୩୧/୨୦୧୬, ୨୪.୧୨.୨୦୧୬ ୨୩.୧୨.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୭୨୬୯୯୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୭ ମାଲତୀ ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ସା/ପୋ:-ଦକ୍ଷିଣବାଡ ୨୩୨/୨୦୧୬, ୧୪.୦୯.୨୦୧୬ ୧୩.୦୯.୨୦୨୨ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୭୫୦୪୨୧୫୨୬୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୮ ସବିତା ରାନୀ ବଳ, ସ୍ଵା:-ରକ୍ଷାକର ସାମଲ, ସା-ବାଲିପାଟଣା, ପୋ:-ଏବିସି ପାଟଣା ୨୩୪/୨୦୧୭, ୧୫.୦୫.୨୦୧୬ ୧୬.୦୫.୨୦୨୨ ଧୁସୂରୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୬୫୬୮୨୨୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୯ ସଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ, ସ୍ଵା:-ସଂଜୀବ ଦାସ, ସା:-କୁଆଁଶ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୩୫/୨୦୧୭, ୧୯.୦୬.୨୦୧୭ ୧୭.୦୬.୨୦୨୨ ସାଳନ୍ଦୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୩୯୯୮୯୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୦ ପୁଷ୍ପିତା ଦାସ, ସ୍ଵା:-ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସ, ସା:-ଅପର୍ତିବିନ୍ଧା, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୩୭/୨୦୧୭, ୧୧.୦୯.୨୦୨୨ ୧୦.୦୯.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୯୮୮୫୧୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୧ ମିନତୀ ଦାସ, ସ୍ଵା:-ଆର୍ତବନ୍ଧୁ ବଳ, ସା:-ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୋ:-ଇଚ୍ଛଦା ୨୩୮/୨୦୧୭, ୧୩.୧୨.୨୦୧୭ ୧୨.୧୨.୨୦୨୨ ଧାମନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୭୦୬୬୦୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୨ କନିଜା ଫତମା, ସ୍ଵା:-ଆଶିକୁର ରାହେମାନ, ସା/ପୋ:-ଗୁଜିଦରଡା ୨୩୯/୨୦୧୭, ୧୧.୧୨.୨୦୧୭ ୧୦.୧୨.୨୦୨୨ ଗୁଜିଦରଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୨୪୧୦୪୫୮୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୩ ଭଗବତୀ ପାଣି, ସ୍ଵା:-ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ସା:-ଓଲତୁଙ୍ଗ, ପୋ:-ବଳଭଦ୍ରପୁର ୨୪୦/୨୦୧୮, ୧୯.୦୪.୨୦୧୮ ୧୮.୦୪.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ,  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୪୧୨୫୦୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୪ ଅନୱର ଖାତୂନ, ସ୍ଵା:-ସେଖ ମମତାଜ, ସା:-ସୁନଗୁଡା, ପୋ:-ବସୁଦେବପୁର ୨୪୧/୨୦୧୮, ୨୦.୦୪.୨୦୧୮ ୧୯.୦୪.୨୦୨୩ ବସୁଦେବପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୯୪୯୦୬୬୦୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୫ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସା:-ଟିକିରା, ପୋ:-ବିଟିପୁର, ଥାନା:-ଆଗରପଡା ୨୪୨/୨୦୧୮, ୨୫.୦୭.୨୦୧୮ ୨୪.୦୭.୨୦୨୨ ବିଟି ପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୬୮୧୦୪୦୮୦୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୬ ରଶ୍ମିରେଖା ତୋବାରିଆ, ସ୍ଵା:-ନିତେଶ କୁମାର ତୋବାରିଆ, ସା:-ସମରାଇପୁର, ପୋ:-ଗେଲପୁର, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ (ଗ୍ରା) ୨୪୩/୨୦୧୮, ୨୪.୦୭.୨୦୧୮ ୨୩.୦୭.୨୦୨୨ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୩୯୦୩୭୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୭ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାରଣା, ପି:-ଦେବବ୍ରତ ମହାରଣା, ସା/ପୋ:-ଚନ୍ଦ୍ରକାଟବିନ୍ଧା, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୪୪/୨୦୧୮, ୨୪.୦୭.୨୦୧୮ ୨୩.୦୭.୨୦୨୨ ବସୁଦେବପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୮୨୭୦୫୩୮୩୮୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୮ ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ, ସ୍ଵା:-ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସା/ପୋ:-କଳେଇ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୨୪୬/୨୦୧୮, ୨୮.୧୧.୨୦୨୨ ୨୮.୧୧.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୪୫୫୦୩୦୪୬୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୯ ଅଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସ୍ଵା:-ରୂପକ ଦାସ, ସା:-ନରିପୂର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୪୭/୨୦୧୮, ୨୬.୧୧.୨୦୧୮ ୨୬.୧୧.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ  ଉପ-ଡାକଘର ୬୩୭୦୫୩୪୩୮୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୦ ପ୍ରଭାତୀ ଦାସ, ସ୍ଵା:-ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସା/ପୋ:-ରାନ୍ଦୀଆ ୨୪୮/୨୦୧୮, ୨୧.୧୨.୨୦୧୮ ୨୧.୧୨.୨୦୨୨ ରାନ୍ଦୀଆ ହାଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୪୦୪୧୦୨୨୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୧ ରଶ୍ମିତା ପାଢ଼ୀ, ସ୍ଵା:-ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, ସା:-ପାଗଡ, ପୋ:-ଚଣ୍ଡୀଗାଁ ୨୪୯/୨୦୧୮, ୨୪.୧୨.୨୦୧୮ ୨୪.୧୨.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୫୩୩୩୭୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୨ ଭକ୍ତିଳତା ପାଢୀ, ସ୍ଵା:-ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଢୀ, ସା:-ବଙ୍କସାହି ୨୫୦/୨୦୧୯, ୧୦.୦୧.୨୦୧୯ ୧୦.୦୧.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୫୮୩୪୮୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୩ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ସ୍ଵା:-ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସା/ପୋ:-କୋଡବରୁଆଁ ୨୫୧/୨୦୧୯, ୦୧.୦୨.୨୦୧୯ ୦୧.୦୨.୨୦୨୩ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୭୩୮୧୫୦୪୨୧୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୪ ମନ୍ଦାକିନୀ ମିଶ୍ର, ସ୍ଵା:-ରାକେଶ ମିଶ୍ର, ସା/ପୋ:-ବାଲିଗାଁ ୨୫୩/୨୦୧୯, ୦୬.୦୩.୨୦୨୩ ୦୬.୦୩.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି  ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୯୪୧୭୯୭୪୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୫ ଲୋପମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ସା:-ସମରାଇପୁର, ପୋ:-ଗେଲପୁର ୨୫୬/୨୦୧୯, ୨୮.୦୧.୨୦୧୯ ୨୭.୦୧.୨୦୨୩ ଘୋଷରା ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୩୨୯୧୨୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୬ ମାଣିକ ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ସା/ପୋ:-କେନ୍ଦୁଆପଦା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୨୫୮/୨୦୧୯, ୧୪.୦୯.୨୦୧୯ ୧୩.୦୯.୨୦୨୨ ବାରିକପୁର ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୬୯୨୪୭୭୫୫୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୭ ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା, ସ୍ଵା:ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସା:-ମୂଲଗାଁ, ପୋ:-ନଳାଙ୍ଗ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୨୬୭/୨୦୧୯, ୨୬.୧୧.୨୦୧୯ ୨୫.୧୧.୨୦୨୨ ନୂଆବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୯୪୩୯୯୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୮ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସୁତାର, ସ୍ଵା:-ମାନସ କୁମାର ଓଝା, ସା/ପୋ:-ଦୋଳସାହି, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୬୮/୨୦୨୦, ୦୧.୦୧.୨୦୨୦ ୩୧.୧୨.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୭୩୩୩୬୯୮୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨୯ ମିନତୀ ଦାସ, ସ୍ଵା:-ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦାସ, ସା/ପୋ:-ଦୋଳସାହି, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୬୯/୨୦୨୦, ୨୧.୦୧.୨୦୨୦ ୨୦.୦୧.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୮୨୮୦୯୨୧୨୮୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୦ ସ୍ଵର୍ଣଲତା ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସା/ପୋ:-କୋରକୋରା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ (ଗ୍ରା) ୨୭୦/୨୦୨୦, ୧୧.୦୧.୨୦୨୦ ୧୦.୦୧.୨୦୨୩ ଘୋଷରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୦୦୮୪୪୭୧୮୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୧ ମିନତିଲତା ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାଶ, ସା:-ଭଗପୁର, ପୋ:ଅରୁହାଁ, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୭୧/୨୦୨୦, ୨୨.୦୧.୨୦୨୦ ୨୧.୦୧.୨୦୨୩ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୦୩୮୪୭୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୨ ହେମାଙ୍ଗୀନୀ ନାୟକ, ପି:-ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ, ସା/ପୋ:-ପଦ୍ମପୁର, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୭୨/୨୦୨୦, ୨୫.୦୧.୨୦୨୩ ୨୪.୦୧.୨୦୨୩ କୁଆଁଶ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୬୩୭୨୬୪୦୯୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୩ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୃଷ୍ଟୀ, ସା:-ମହାନ୍ତିପଡା, ପୋ:-ବିଟିପୁର, ଥାନା-ଆଗରପଡା ୨୭୩/୨୦୨୦, ୧୯.୦୨.୨୦୨୦ ୧୮.୦୨.୨୦୨୩ ବାରହାଟ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୭୪୦୦୭୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୪ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନୀ ମହାଳିକ, ସ୍ଵା:-ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ସା:-ଉରୁଣିଆ, ପୋ:-ଲୁଙ୍ଗା, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୭୪/୨୦୨୦, ୨୦.୦୨.୨୦୨୦ ୧୯.୦୨.୨୦୨୩ ଏରତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୨୦୪୩୧୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟ, ସ୍ଵା:-ରଞ୍ଜିତ ରାୟ, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର(ନିଉ କଲୋନୀ), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୨୭୫/୨୦୨୦, ୦୫.୦୩.୨୦୨୦ ୦୪.୦୩.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୮୮୪୭୮୨୫୩୬୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୬ ବବିତା ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର (ନିଉ କଲୋନୀ), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୨୭୬/୨୦୨୦, ୧୯.୦୩.୨୦୨୦ ୧୮.୦୩.୨୦୨୩ ମାଧବ ନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୧୪୯୧୮୪୯୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୭ ତପସ୍ଵିନୀ ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ରଘୁନାଥ ଦାଶ, ସା:-ପୁରୁଷଣ୍ଢ, ପୋ:-ବିଟିପୁର, ଥାନା:-ଆଗରପଡା ୨୭୭/୨୦୨୦, ୨୦.୦୩.୨୦୨୦ ୧୯.୦୩.୨୦୨୩ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୮୪୫୬୮୬୨୧୪୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୮ ଛବିରାନୀ ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସା/ପୋ:-ନଦିଗାଁ, ଥାନା:-ଧୂସୁରି ୨୭୮/୨୦୨୦, ୦୬.୦୬.୨୦୨୦ ୦୫.୦୬.୨୦୨୩ ଧୂସୁରି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୧୨୦୧୦୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩୯ ଭଗବତୀ ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ବନମାଳୀ ବେହେରା, ସା:-ବଉଳପୁର, ପୋ:-ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ, ଥାନା:-ବସୁଦେବପୁର ୨୭୯/୨୦୨୦, ୦୫.୦୬.୨୦୨୩ ୦୪.୦୬.୨୦୨୩ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୫୩୪୪୬୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୦ ମୁସକାନ ଖାତୂନ, ପି:-ଜାଫୋ ଖାନ, ସା:-ବାବୁସାହି(ଲାଲବାଗ), ପୋ/ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୨୮୦/୨୦୨୦, ୧୨.୦୩.୨୦୨୦ ୧୧.୦୩.୨୦୨୩ ପୁରୁଣାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୨୨୧୯୮୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୧ ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ସୂର୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ, ସା:-ଆମ୍ବିଳିଗାଁ, ପୋ:-ବେନ୍ତାଳପୁର, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୨୮୧/୨୦୨୦, ୨୨.୦୬.୨୦୨୦ ୨୨.୦୬.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି  ଉପ-ଡାକଘର ୭୦୭୭୮୨୪୭୭୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୨ ମିନର୍ଭା ନାୟକ, ସ୍ଵା:-ସୂର୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ, ସା:-ଆମ୍ବିଳିଗାଁ, ପୋ:-ବେନ୍ତାଳପୁର, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୨୮୨/୨୦୨୦, ୨୨.୦୬.୨୦୨୦ ୨୨.୦୬.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୦୭୭୮୨୪୭୭୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୩ ପ୍ରତିମା ସେଠୀ, ସ୍ଵା:-କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସା:-କଣ୍ଟାପଡା, ପୋ:-କଲେଇ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ (ଗ୍ରା) ୨୮୩/୨୦୨୦, ୦୬.୦୬.୨୦୨୦ ୦୫.୦୬.୨୦୨୩ ଘୋଷରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୬୫୭୩୦୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୪ ରଶ୍ମି ସ୍ଵାଇଁ, ସ୍ଵା:-ଆର୍ତବନ୍ଧୁ ସ୍ଵାଇଁ, ସା:-ହେଲପୁର, ପୋ:-ନାଗୁଆଁ, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୨୮୪/୨୦୨୦, ୦୩.୦୭.୨୦୨୦ ୦୨.୦୭.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୬୮୮୮୮୩ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୫ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ, ସ୍ଵା:-ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ସା/ପୋ:-ରହଣିଆ, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୨୮୫/୨୦୨୦, ୦୩.୦୬.୨୦୨୦ ୦୨.୦୬.୨୦୨୩ ବାରିକପୁର ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୬୩୭୦୪୭୪୮୫୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୬ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ଵା:-ମହେଶ୍ଵର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସା:-ନୟାନନ୍ଦା, ପୋ:-ସେରପୁର, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୮୬/୨୦୨୦, ୩୧.୦୭.୨୦୨୦ ୩୦.୦୭.୨୦୨୩ ସାବରଙ୍ଗ ଉପ-ଡାକଘର ୮୫୯୪୯୪୮୧୫୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୭ ଜୟନ୍ତୀ ଲତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ରତନ କୁମାର ସାହୁ, ସା:-ଦଉଲତପୁର, ପୋ:-ପିରହାଟ ବଜାର, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୮୭/୨୦୨୦, ୧୪.୦୮.୨୦୨୦ ୧୩.୦୮.୨୦୨୩ ପିରହାଟ ଉପ-ଡାକଘର ୯୫୮୩୨୭୦୧୨୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୮ ସୁପ୍ରଭା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଶଶୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ବାଲିଗାଁ, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୨୮୮/୨୦୨୦, ୦୩.୦୭.୨୦୨୦ ୦୨.୦୭.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି ବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୧୩୧୨୩୪ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪୯ ସଞ୍ଜୁଲତା ସେଠୀ, ସ୍ଵା:-ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସେଠୀ, ସା/ପୋ/ଥାନା:-ବନ୍ତ ୨୮୯/୨୦୨୦, ୨୮.୦୮.୨୦୨୦ ୨୭.୦୮.୨୦୨୩ ବନ୍ତ  ଉପ-ଡାକଘର ୬୩୭୦୩୩୨୫୧୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୦ ସ୍ଵର୍ଣପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ, ସ୍ଵା:-କମଳକାନ୍ତ ଦାଶ, ସା:-ନଛିପୁର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୨୯୦/୨୦୨୦, ୩୦.୦୯.୨୦୨୦ ୨୯.୦୯.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୪୮୭୭୫୩୭୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୧ ଲୀଳାବତୀ ମୁଦୁଲି, ପି:-ଗଙ୍ଗାଧର ମୁଦୁଲି, ସା:-କୁମ୍ଭାରସାହି, ପୋ:-ଗୁଜିଦରଡା ୨୯୧/୨୦୨୦, ୧୦.୧୦.୨୦୨୦ ୦୯.୧୦.୨୦୨୩ ଗୁଜିଦରଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୮୩୨୮୯୪୮୮୮୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୨ ସୁକାନ୍ତି ଖଟୁଆ, ସ୍ଵା:-ସୁବାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ସା:-ତୋରବନ୍ତିଆ, ପୋ:-ଖପରପଦା, ଥାନା:-ଧୂସୁରୀ ୨୯୨/୨୦୨୦, ୧୦.୦୩.୨୦୨୦ ୦୯.୦୩.୨୦୨୩ ଅସୁରାଳି  ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୪୬୯୧୦୦୦୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୩ ମାନାସି ଚାନ୍ଦ, ସ୍ଵା:-ସୁଶୀଲ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ସା/ପୋ:-ଦୋଳସାହି, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୯୩/୨୦୨୦, ୧୪.୧୦.୨୦୨୦ ୧୩.୧୦.୨୦୨୩ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ଉପ-ଡାକଘର ୮୬୩୭୨୩୦୪୮୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୪ ରଶ୍ମିତାରାଣୀ ନାୟକ, ପି:-ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ସା:-ରାହାଞ୍ଜ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୨୯୪/୨୦୨୦, ୨୩.୧୦.୨୦୨୦ ୨୨.୧୦.୨୦୨୩ ରାଣୀତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୭୩୭୭୭୮୦୭୦୫ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୫ କବିତା ଘୋଷ, ସ୍ଵା:-ସୁଭାସିଶ ଘୋଷ, ସା:-ମଖଲପୁର, ପୋ:-ନରସିଂହପୁର, ଭାୟା:-ବେତଡା ୨୯୫/୨୦୨୦, ୧୫.୧୦.୨୦୨୦ ୧୪.୧୦.୨୦୨୦ ବେତଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୯୨୩୬୩୨୬ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୬ ରେବତୀ ଉପଧ୍ୟାୟ, ପି:-ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଉପଧ୍ୟାୟ, ସା:-ମଠସାହି, ନୂଆ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୨୯୬/୨୦୨୦, ୧୩.୧୧.୨୦୨୦ ୧୨.୧୧.୨୦୨୩ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୩୭୬୫୦୪୮୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୭ ଚିରଶ୍ରୀ ବାରିକ, ସ୍ଵା:-ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ସା:-କୁଆଁସ, ପୋ/ଥାନା-ଭଦ୍ରକ ୨୯୭/୨୦୨୦, ୧୧.୧୧.୨୦୨୦ ୧୦.୧୧.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୯୭୮୪୯୬୧୬୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୮ ତପସ୍ଵିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ପି:-ଅମୟ ମଲ୍ଲିକ, ସା-ବାମଦେବପୁର, ପୋ:-ବ୍ରାହ୍ମଣପାଳ, ଥାନା:-ଧୂସୁରୀ ୨୯୮/୨୦୨୦, ୧୦.୧୨.୨୦୨୦ ୦୯.୧୨.୨୦୨୩ ଧୂସୁରୀ ଉପ-ଡାକଘର ୮୨୬୦୧୦୫୬୫୭ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫୯ ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ସା:-ଷେଣ୍ଡପୁର, ପୋ:-କଣ୍ଟାପାରି, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୨୯୯/୨୦୨୦, ୨୧.୧୨.୨୦୨୦ ୨୦.୧୨.୨୦୨୩ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୧୨୫୬୦୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୬୦ ନଳିନୀପ୍ରଭା ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାଶ, ସା:-ସୁଗୋ, ପୋ:-ଗୋପାଳଜୀଉସୁଗୋ, ଭାୟା:-ଏରତାଳ ୩୦୦/୨୦୨୧, ୧୨.୦୧.୨୦୨୧ ୧୧.୦୧.୨୦୨୪ ଏରତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୫୮୩୫୪୨୬୪୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୬୧ ସୁଭଦ୍ରା ଗିରି, ସ୍ଵା:-ସାଧୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ସା:-ଅସୁରା, ପୋ:-ରାହଞ୍ଜା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୦୧/୨୦୨୧, ୧୩.୦୧.୨୦୨୧ ୧୨.୦୧.୨୦୨୪ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୫୯୬୦୩୨ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୬୨ ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ, ସ୍ଵା:-ହୃଦାନନ୍ଦ ରାଉତ, ସା:-ଜଗଦଲପୁର, ପୋ:-ରାଣୀତାଳ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୦୨/୨୦୨୧, ୧୯.୦୧.୨୦୨୧ ୧୮.୦୧.୨୦୨୪ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୩୨୮୮୯୦୭୨୧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୬୩ ଅଞ୍ଜଳିବାଲା ଦାଶ, ସ୍ଵା:-ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସା/ପୋ:-ସାରଗଡ଼ିଆ, ଭାୟା:-ଚରମ୍ପା, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୦୩/୨୦୨୧, ୨୨.୦୧.୨୦୨୧ ୨୧.୦୧.୨୦୨୪ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୭୭୫୧୯୫୨୫୯୦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ