ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସତ୍ୟ ପାଠ ଇସିଆଇ ଲିଙ୍କ

ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୦୧ ୦୦୭-ଭଦ୍ରକ (ସଂରକ୍ଷିତ) ଦେଖନ୍ତୁ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୦୧ ୪୩-ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୨ ୪୪-ଭଦ୍ରକ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୩ ୪୫-ବାସୁଦେବପୁର ଦେଖନ୍ତୁ
୦୪ ୪୬-ଧାମନଗର(ସଂରକ୍ଷିତ) ଦେଖନ୍ତୁ
୦୫ ୪୭-ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଖନ୍ତୁ