ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସତ୍ୟପାଠ (ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା)

ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବିବରଣୀଗୁଡିକର ସତ୍ୟପାଠ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ସତ୍ୟପାଠ : ଭଦ୍ରକ
କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ପୌରାଞ୍ଚଳ / ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ର ନାମ ପ୍ରଥୀମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଠ
୦୧ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୨ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୩ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୪ ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେଖନ୍ତୁ