ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆର.ବି.ଏସ.କେ.) ବାର୍ଷିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ୨୦୧୮-୨୦୧୯
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥାନର ନାମ , ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ୨୦୧୮-୨୦୧୯
01 ବରପଦା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ(PDF 103 KB)
02 ବାସୁଦେବପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-1(PDF 117 KB)
03 ବାସୁଦେବପୁର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-2(PDF 119 KB)
04 ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-1(PDF 103 KB)
05 ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-2(PDF 175 KB)
06 ବନ୍ତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-1(PDF 83 KB)
07 ବନ୍ତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-2(PDF 55 KB)
08 ଚାନ୍ଦବାଲି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ(PDF 79 KB)
09 ଧାମନଗର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-1(PDF 103 KB)
10 ଧାମନଗର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-2(PDF 108 KB)
11 ତିହିଡି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-1 (PDF 72 KB)
12 ତିହିଡି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦଳ-2 (PDF 118 KB)