ଫର୍ମ

ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଡାଉନଲୋଡ୍/ଲିଙ୍କ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତି ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(73 KB)
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବୃତି ଫର୍ମ (ବାଣୀଶ୍ରି) 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(76 KB)
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ( ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ) 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(3 MB)
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ସହାୟତା ଫର୍ମ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(35 KB)
ଡି.ଆର.ଆଈ. ରୁଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାତ୍ର 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(40 KB)
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(3 MB)
ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଦାବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(2 MB)
ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିବରଣୀ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(1 MB)
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(6 MB)
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 29/03/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(2 MB)