ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା

ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଭୋଟର ତାଲିକା
01 ଭଦ୍ରକ ପୌରପରିଷଦ (WARD NO. FROM 01 – 15) ଦେଖନ୍ତୁ(7557 KB)
02 ଭଦ୍ରକ ପୌରପରିଷଦ (WARD NO. FROM 16 – 30) ଦେଖନ୍ତୁ(7626 KB)
03 ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପରିଷଦ ଦେଖନ୍ତୁ(5072 KB)
04 ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେଖନ୍ତୁ(3890 KB)
05 ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେଖନ୍ତୁ(3106 KB)