ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧି ତାଲିକା(SAS)

ଅଧୁନାତନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତାଲିକା (List of small savings Agents working under Standardised Agency System (SAS) of Bhadrak District)
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଵଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ ବୈଧ ତାରିଖ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଉପ-ଡାକଘରର ନାମ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାରୀ
ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସା:- ରଘୁପତିବିନ୍ଧା, ପୋ:-ଆହରପଡା ୦୫/୧୯୮୩, ୧୦.୦୮.୧୯୮୩ ୨୨.୦୭.୨୦୨୨ ବାଙ୍କାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୨୦୭୭୩୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ପି:-ନରିପୂର, ପୋ/ଭାୟା:-ଭଦ୍ରକ ୦୭/୧୯୮୪, ୦୨.୦୨.୧୯୮୪ ୨୯.୦୧.୨୦୨୩ ନୟାବଜର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୨୯୭୭୪୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପି:-ସୁର୍ୟମଣି ମହାପାତ୍ର, ସା:-କୋରନ୍ତା, ପୋ:-ରାନ୍ଦିଆହାଟ ୦୫/୧୯୮୫, ୧୮.୦୧.୧୯୮୫ ୦୭.୧୨.୨୦୨୨ ରାନ୍ଦିଆହାଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୩୬୯୯୯୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ପି:-ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସା:-ଗୋପୀନାଥପୁର, ପୋ:-ଜି.ଟି.ପୁର, ଭାୟା:-ବିଟିପୁର ୦୬/୧୯୮୫, ୧୬.୧୨.୧୯୮୫ ୧୫.୦୧.୨୦୨୩ ବିଟିପୁର,  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୬୮୩୧୬୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ହବିବୁର ରେହମାନ ଖାନ, ପି:-ହିଦାୟତ ଖାନ, ସା:-ସହିଦାବାଦ, ପୋ:-ଗରଦପୁର ୧୭/୧୯୮୬, ୨୫.୦୩.୧୯୮୬ ୧୮.୦୨.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୩୮୪୯୬୫୨୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା:-ତଳଗୋପ, ପୋ:-ତଳଗୋପବିନ୍ଧା, ଭାୟା-ଅର୍ନପାଳ ୫୬/୧୯୮୯, ୧୭.୦୪.୧୯୮୯ ୦୪.୦୪.୨୦୨୩ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୧୯୯୧୭୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଏସକେ. ଏମଡି. ଜୟନୁଲ ଅବେଦିନ, ପି:-ଏସକେ. କାଶିମୁଦ୍ଦିନ, ସା:-ଅମିନବାଦ, ପୋ:-ଗୁଜିଦରଡା ୬୦/୧୯୮୯, ୧୪.୦୮.୧୯୮୯ ୧୦.୦୮.୨୦୨୨ ଗୁଜିଦରଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୯୯୯୬୯୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦୁବେ, ପି:-ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦେ, ସା:-ବରହମପୁର, ପୋ:-ଚୁଡାକୁଟି ପଲାଶ, ଭାୟା:-ଧାମନଗର ୭୧/୧୯୯୦, ୦୧.୦୬.୧୯୯୦ ୧୪.୦୫.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟଅଫିସ ୯୪୩୭୪୫୪୨୫୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ପି:-;ଭୁବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସା:-କେଶରପୁର, ପୋ:-ତୋଟାପଡା, ଭାୟା:-ଘଣ୍ଟେସ୍ଵର ୭୫/୧୯୯୦, ୨୪.୧୦.୧୯୯୦ ୧୫.୧୦.୨୦୨୨ ଘଣ୍ଟେଶ୍ଵର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୭୩୫୬୯୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦ କୁଳମଣି ସାହୁ, ପି:-ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ସା:-ନୂଆଗରଡା, ପୋ:-ଉଗ୍ରତାରା, ଭାୟା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୮୩/୧୯୯୧, ୦୯.୦୧.୧୯୯୧ ୨୯.୧୨.୨୦୨୨ ମୋତତୋ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୬୨୭୪୯୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧ ଅଜୟ କୁମାର ପାଢୀ, ପି:-ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ, ସା/ପୋ:- ଇରମ ୯୫/୧୯୯୧, ୨୬.୧୨.୧୯୯୧ ୧୫.୧୨.୨୦୨୨ ଇରମ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୭୪୪୦୦୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୨ ଲଲିତ କୁମାର ପାଢୀ, ପି:-କାହ୍ନୁ ଚରଣ ରାଉତ, ସା/ପୋ:-ବନ୍ଧାଳ, ଭାୟା:-ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ୯୬/୧୯୯୨, ୩୦.୧୨.୧୯୯୧ ୧୬.୧୨.୨୦୨୨ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୦୨୩୯୮୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୩ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ, ପି:-ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର  ସେଠୀ, ସା/ପୋ:-ପୁରୁଣାବଜାର ୧୧୫/୧୯୯୩, ୨୭.୦୫.୧୯୯୩ ୩୦.୦୪.୨୦୨୩ ପୁରୁଣାବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୫୫୮୩୮୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୪ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପି:-ମାୟାଧର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ବନ୍ଧଟିଆ, ଭାୟା:-ଧାମନଗର ୧୧୭/୧୯୯୩, ୦୭.୦୯.୧୯୯୩ ୧୫.୦୮.୨୦୨୨ ଧାମନଗର ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୫୭୫୩୯୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୫ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାନିଗ୍ରାହୀ, ପି:-ବାଞ୍ଛାନିଧି ପାନିଗ୍ରାହୀ, ସା:-ଗୋବିନ୍ଦବିନ୍ଧା, ପୋ:-ବେତଡା ୧୫୭/୧୯୯୬, ୨୬.୦୮.୧୯୯୬ ୨୪.୦୮.୨୦୨୨ ବେତଡା ଉପ-ଡାକଘର ୦୬୭୮୪-୨୭୬୩୨୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୬ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, ପି:- ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ସା:-ରାଢଙ୍ଗ, ପୋ:-ଦୋଳସାହି ୧୬୧/୧୯୯୭, ୦୮.୦୫.୧୯୯୭ ୦୬.୦୫.୨୦୨୨ ଗୁଆମାଳ ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୯୦୯୮୦୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୭ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଘଡେଇ, ପି:-ଭିକାରି ଚରଣ ଘଡେଇ, ସା:-ଶିବନାଥପୁର, ପୋ:-ବନ୍ତ ୧୬୨/୧୯୯୭, ୧୬.୦୫.୧୯୯୭ ୦୮.୦୫.୨୦୨୩ ବନ୍ତ ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୭୨୭୮୩୪ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୮ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ପୁରୁଣାବଜାର ୧୩୩/୧୯୯୪, ୨୪.୦୬.୧୯୯୪ ୨୧.୦୬.୨୦୨୨ ପୁରୁଣାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୩୭୬୧୦୫୯୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୯ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ପି:-ଭିକାରି ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ସା/ପୋ:-ଏରତାଳ ୧୪୧/୧୯୯୫, ୨୨.୦୨.୨୦୧୯ ୧୬.୦୨.୨୦୨୩ ଏରତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୮୦୨୩୩୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୦ ତରାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପି:-ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମିଶ୍ର, ସା/ପୋ:-ଗୁଢିଆଳି, ଭାୟା:-ଅସୁରାଳୀ ୧୭୩/୧୯୯୯, ୨୩.୧୧.୧୯୯୮ ୧୩.୧୧.୨୦୨୨ କୋଠାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୧୪୩୦୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୧ ତପନ କୁମାର ଦାସ, ପି:-ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସା:-ବାଘୁରାଇ, ପୋ:-ମାଧବନଗର ୧୭୪/୧୯୯୯, ୨୫.୧୧.୧୯୯୮ ୨୪.୧୧.୨୦୨୨ ମାଧବ ନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୫୩୦୫୭୪ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୨ ଏମ.ଅଲ୍ଲୀ. ଅଖତର, ପି:-କୁଆଜି ସାହି, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୮୧/୨୦୦୦, ୦୮.୦୬.୨୦୦୦ ୩୧.୦୫.୨୦୨୨ ନଙ୍ଗାମାହଲ୍ଲା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୧୩୭୮୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୩ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ନାୟକ, ପି:-କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସା:-ବଙ୍କସାହି ୧୮୩/୨୦୦୦, ୨୩.୧୧.୨୦୦୦ ୨୨.୧୧.୨୦୨୨ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୪୩୬୪୧୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୪ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ପି:-କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସା:-ବିନାୟକପୁର, ପୋ:-ବସୁଦେବପୁର ୧୮୪/୨୦୦୧, ୧୯.୦୨.୨୦୦୧ ୧୮.୦୨.୨୦୨୩ ବସୁଦେବପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୩୦୮୭୪୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୫ ସୂରଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ପି:-ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସା/ପୋ:-ବରାଳପୋଖରୀ, ଭାୟା:-ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ ୧୯୦/୨୦୦୧, ୧୬.୦୭.୨୦୦୧ ୧୮.୦୪.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୩୭୭୩୩୭୭୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୬ ମୋଫିଜୁର ରାହେମାନ ଖାନ, ପି:-ଅଜିଜୁର ରାହେମାନ ଖାନ, ସା:-ଦରଘା ମୋହଲ୍ଲା, ପୋ:-ଗୁଜିଦରଡା ୧୯୧/୨୦୦୧, ୧୬.୦୭.୨୦୦୧ ୧୬.୦୬.୨୦୨୨ ଗୁଜିଦରଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୪୪୧୭୭୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୭ ନିର୍ମଲ ଲୋଚନ ଚାନ୍ଦ, ପି:-ଧରଣିଧର ଚାନ୍ଦ, ସା:-ବଙ୍କସାହି, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୧୯୫/୨୦୦୨, ୨୨.୦୩.୨୦୦୨ ୧୧.୦୩.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟଅଫିସ ୯୪୩୮୫୧୯୯୨୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୮ ଗୟାଧର ପଣ୍ଡା, ପି:-ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା, ସା:-ସଦେଇପଡା, ପୋ:-ଇରମ ୧୯୬/୨୦୦୨, ୧୮.୦୬.୨୦୦୨ ୨୦.୦୪.୨୦୨୩ ଇରମ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୧୧୦୬୦୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୨୯ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ପି:-ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ସା:-ଗଙ୍ଗାଧର ପୁର ପାଟଣା, ପୋ:-ଘଣ୍ଟେଶ୍ଵର ୨୦୦/୨୦୦୨, ୦୮.୧୦.୨୦୦୨ ୨୨.୦୯.୨୦୨୨ ଘଣ୍ଟେଶ୍ଵର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୦୫୮୮୯୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୦ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ଶତପଥୀ, ପି:-ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ସା:-ପାଳିଆଶାସନ ୨୦୬/୨୦୦୩, ୨୨.୦୨.୨୦୦୩ ୧୭.୦୨.୨୦୨୩ ସାଳନ୍ଦି କଲୋନୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୩୬୩୬୮୯ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୧ ପ୍ରବାଶ କୁମାର ବେହୁରା, ପି:-ଇନ୍ଦ୍ରମନି ବେହୁରା, ସା:-ପଥରଡି, ପୋ:-ଚରମ୍ପା ୨୦୮/୨୦୦୩, ୨୮.୦୬.୨୦୦୩ ୨୨.୦୬.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୭୫୫୯୧୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୨ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପି:-ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସା:-ମିର୍ଜାପୁର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୧୬/୨୦୦୪, ୦୭.୦୫.୨୦୦୪ ୩୦.୦୪.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୫୫୮୩୮୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୩ ବନମାଳୀ ବେହେରା, ପି:-ବାଇଧର ବେହେରା, ସା:-ବାଉଲପୁର, ପୋ:-ବ୍ରାହମଣିଗାଁ ୨୧୭/୨୦୦୪, ୦୭.୦୫.୨୦୦୪ ୦୪.୦୫.୨୦୨୩ ବ୍ରାହମଣିଗାଁ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୮୬୪୪୨୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୪ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେମରାଜ, ପି:- ହେମରାଜ ରାହନଶୀ, ସା:-ପୁରୁଣା ବଜାର (ବାବୁସାହି), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୧୮/୨୦୦୪, ୦୭.୦୮.୨୦୦୪ ୩୦.୦୮.୨୦୨୨ ପୁରୁଣାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୧୫୨୨୪୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୫ ଚିତ୍ରସେନ ମଥାନ, ପି:-ଚକ୍ରଧର ମଥାନ, ସା:-ପୂଜାରିସାହି(ନାରିପୂର), ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୨୧/୨୦୦୪, ୨୭.୦୮.୨୦୦୪ ୦୪.୦୭.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ହେଡ ପୋଷ୍ଟଅଫିସ ୯୪୩୭୨୨୯୯୨୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୬ ସୁକଦେବ ପଣ୍ଡା, ପି:-ଯୁଧିଷ୍ଟିର ପଣ୍ଡା, ସା:-ଜଗଦଲପୁର, ପୋ:-ରାଣିତାଲ, ଭାୟା:-ଧାମନଗର ୨୨୨/୨୦୦୪, ୦୪.୧୦.୨୦୦୪ ୨୭.୦୯.୨୦୨୨ ରାଣୀତାଲ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୯୧୭୪୧୮୫୪୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୭ ବଲରାମ ସାହୁ, ପି:-ବରଜୁ ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ବନ୍ଧଟିଆ, ଭାୟା:-ଧାମନଗର ୨୨୫/୨୦୦୪, ୦୫.୧୧.୨୦୦୪ ୧୭.୧୧.୨୦୨୨ ଧାମନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୫୬୭୮୨୩୦୩୧୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୮ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ପି:-ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ, ସା:-ଖରାଗଡି, ପୋ:-ଶହୀଦ ନଗର, ଭାୟା:-ଅର୍ନପାଳ ୨୨୯/୨୦୧୪, ୧୩.୧୨.୨୦୦୪ ୨୮.୧୧.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୪୩୯୭୧୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୩୯ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତାର, ପି:-ଅର୍ଜୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତାର, ସା:-ଗଞ୍ଜାମାଳ, ପୋ:-ଆନନ୍ଦା ବଜାର ୨୩୧/୨୦୦୪, ୨୧.୧୨.୨୦୦୫ ୨୦.୧୨.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୫୯୭୧୭୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୦ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପି:-ସୋମନାଥ ଉପଧ୍ୟାୟ, ସା:-ତଲଙ୍ଗଶାସନ, ପୋ:-ଆମ୍ବ୍ରୋଲି, ଭାୟା:-ଚରମ୍ପା ୨୩୩/୨୦୦୫, ୩୦.୧୨.୨୦୦୪ ୨୨.୧୨.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୮୧୫୦୩୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୧ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ସ୍ଵା:-ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସା:-ଏରେଇ, ପୋ:-ଚରମ୍ପା ୨୩୪/୨୦୦୫, ୨୩.୦୩.୨୦୦୫ ୦୮.୦୩.୨୦୨୩ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୪୫୪୨୫୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୨ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଶେଠୀ, ପି:-ନୃସିଙ୍ଘ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠ, ସା/ପୋ:-କୁମ୍ଭାରିଆ, ଭାୟା:-ଆଖୁଆପଦା ୨୪୧/୨୦୦୫, ୩୦.୦୯.୨୦୦୫ ୧୨.୦୯.୨୦୨୨ ଆଖୁଆପଦା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୧୩୮୦୬୪ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୩ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ପି:-ରଘୁନାଥ ନନ୍ଦ, ସା/ପୋ:-ଖଣ୍ଡିପଡା, ଭାୟା:-ଧାମନଗର ୨୪୨/୨୦୦୫, ୦୭.୧୦.୨୦୦୫ ୨୨.୧୦.୨୦୨୨ ଧାମନଗର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୫୭୪୯୧୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୪ ମନୋଜ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ, ପି:-ଏମ.କେ. ବାନାର୍ଜୀ, ସା/ପୋ:-ପୁରୁଣା ବଜାର ୨୪୩/୨୦୦୫, ୦୭.୧୦.୨୦୦୫ ୧୮.୧୦.୨୦୨୨ ନୟାବଜର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୧୪୭୫୦୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୫ ବିଜୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପି:-ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଢ଼ୀ, ସା:-ନାଉଗରୋଡା(ଆର.ଏନ. ଜେୱ ପଟନା), ପୋ:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୨୪୪/୨୦୦୫, ୦୨.୦୧.୨୦୦୫ ୦୨.୧୦.୨୦୨୨ ମତତୋ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୧୪୭୫୦୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୬ ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ, ପି:-ନବକିଶୋର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ଆରଶା ୨୪୬/୨୦୦୫, ୨୧.୧୧.୨୦୦୫ ୨୩.୧୦.୨୦୨୨ ଆରସା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୨୩୮୮୩୯୭୦୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୭ ଅଭୟ କୁମାର ପରିଡା, ପି:-କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପରିଡା, ସା:-ବାସୁଦେବପୁର, ପୋ:-ମଉଦ ୨୪୭/୨୦୦୫, ୩୦.୧୧.୨୦୦୫ ୧୩.୧୧.୨୦୨୨ ଉତ୍ତରବାହିନୀ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୫୧୫୮୯୪ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୮ ମିନତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ଵା:-ସୂର୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସା:-ମିର୍ଜାପୁର,ପୋ:-ତିହିଡି ୨୫୭/୨୦୦୭, ୨୮.୦୨.୨୦୦୭ ୧୩.୧୨.୨୦୨୨ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୦୬୭୮୪-୨୭୪୨୩୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୪୯ ମଣିଭଦ୍ର ସେଠୀ, ପି:-ବାଇଧର ସେଠୀ, ସା/ପୋ:-ବାସନ୍ତିଆ ୨୬୨/୨୦୦୮, ୨୨.୦୫.୨୦୦୮ ୧୪.୦୫.୨୦୨୨ ବାସନ୍ତିଆ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୭୭୭୯୭୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୦ ପୀତାମ୍ବର ବଳ, ପି:-ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବଳ:-ସା:-ହରିପୁର, ପୋ:-ତିହିଡି ୨୬୩/୨୦୦୮, ୩୧.୦୭.୨୦୦୮ ୦୯.୦୭.୨୦୨୨ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୪୦୮୨୫୪୩୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୧ କଳ୍ପତରୁ ପରିଡା, ପି:-ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପରିଡା, ସା:-କୁଆଁସ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୬୫/୨୦୦୮, ୦୩.୧୧.୨୦୦୮ ୦୯.୧୦.୨୦୨୨ କୁଆଁଶ  ଉପ-ଡାକଘର ୦୬୭୮୪-୨୫୦୫୪୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୨ ମୁଲ୍ଲା ଏମ.ଡି. ମନୁୱାର ଅଲି, ପି:-ମୁଲ୍ଲା ଏମ.ଡି.ଫଜିଉର ରହେମାନ, ସା:-ବାଲିଓରଡା, ମୁଲ୍ଲାସାହି, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୬୯/୨୦୦୯, ୦୭.୦୮.୨୦୦୯ ୨୩.୦୭.୨୦୨୨ କୁଆଁଶ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୮୧୪୯୪୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୩ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ପି:-କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାହୁ,  ସା:-ନସଲାପୁର, ପୋ:-ନୂଆହାଟ, ଭାୟା:-କୋଠାର ୨୭୧/୨୦୦୯, ୨୩.୧୦.୨୦୦୯ ୦୮.୧୦.୨୦୨୨ କୋଠାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୨୬୨୪୪୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୪ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ, ପି:-କେଶବ ଚରଣ ସାମଲ, ସ/ପୋ:-ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ଭାୟା:-ବରପଦା ୨୮୧/୨୦୧୧, ୧୩.୦୭.୨୦୧୧ ୦୫.୦୭.୨୦୨୨ ବରପଦା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୦୧୧୮୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୫ ଜଗତମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ପି:-ମୁରଲୀଧର ମହାପାତ୍ର, ସା:-ନରିପୂର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୮୨/୨୦୧୧, ୦୪.୦୮.୨୦୧୧ ୨୬.୦୭.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ୯୮୫୩୩୪୯୩୯୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୬ ଶେଖ ସାହାଜାହନ, ପି:-ଶେଖ ସଫି, ସା:-ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୨୮୯/୨୦୧୪, ୨୬.୦୯.୨୦୧୪ ୦୨.୦୯.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୫୮୩୯୬୯୫୭୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୭ କଣ୍ଡୁରି ଚରଣ ବେହେରା, ପି:-ନନ୍ଦ କିଶୋର ବେହେରା, ସା:-ବେକା, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ, ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୨୯୦/୨୦୧୪, ୨୬.୦୯.୨୦୧୪ ୦୯.୦୯.୨୦୨୨ ପୁରୁଣାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୪୨୫୭୬୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୮ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ, ପି:-ପଦ୍ମନାଭ ସାମଲ, ସା:-ଆକୁଳିକଣା, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ, ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୨୯୩/୨୦୧୫, ୧୮.୦୪.୨୦୧୫ ୨୨.୦୧.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ ଉପ-ଡାକଘର ୭୭୫୧୯୫୯୨୯୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୫୯ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପି:- ଭଗବତ ଦାସ, ସା/ପୋ/ଥାନା:-ଧୂସୁରି ୨୯୫/୨୦୧୫, ୨୮.୦୫.୨୦୧୫ ୧୯.୦୫.୨୦୨୨ ଧୂସୁରି ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୫୩୦୭୫୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁ, ପି:-ନୃସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ଚନ୍ଦ୍ରକାଟବିନ୍ଧା, ଥାନା:-ତିହିଡି ୨୯୬/୨୦୧୫, ୩୦.୦୭.୨୦୧୫ ୧୫.୦୬.୨୦୨୨ ପିରହାଟ ବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୧୭୦୬୧୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୧ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି, ପି:-ଯାଦବାନନ୍ଦ ପାଣି, ସା:-ସୁଗୋ, ପୋ:-ଜି.ଜେ. ସୁଗୋ, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୨୯୭/୨୦୧୫, ୩୦.୦୭.୨୦୧୫ ୧୭.୦୬.୨୦୨୨ ଏରତାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୫୯୪୮୯୮୨୩୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୨ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା, ପି:-ଶିବ ବେହେରା, ସା:-ରଘୁନାଥପୁର, ପୋ:-ମାନ୍ଦାରୀ, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୨୯୮/୨୦୧୫, ୦୯.୧୧.୨୦୧୫ ୧୪.୧୦.୨୦୨୨ ପ୍ରବୋଧପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୭୪୩୬୫୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୩ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ପି:-ଚିନ୍ତାମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ସା/ପୋ:-ନରସିଂହପୁର, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୨୯୯/୨୦୧୫, ୦୯.୧୧.୨୦୧୫ ୧୪.୧୦.୨୦୨୨ ବସୁଦେବପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୪ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାଳିକ, ପି:-ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାଳିକ, ସା/ପୋ:-ବରାଳପୋଖରୀ, ଚରମ୍ପା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ (ସ) ୩୦୦/୨୦୧୫, ୩୦.୧୨.୨୦୧୫ ୦୪.୧୨.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୩୩୩୬୩୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୫ ବୁଦ୍ଧିରାମ ସେଠୀ, ପି:-ବଲରାମ ସେଠୀ, ସା:-ପାଳିଆବିନ୍ଧା, ପୋ:-ବାରୁଣାଇ, ଥାନା:-ତିହିଡି ୩୦୧/୨୦୧୫, ୩୦.୧୨.୨୦୧୫ ୦୩.୧୨.୨୦୨୨ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୫୮୨୩୨୪ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୬ ଦୀପ୍ତି ଚାନ୍ଦ, ପି:-ପ୍ରତାପ ଚାନ୍ଦ, ସା:-ଆଗରପଡା, ପୋ:-ବିଟିପୁର ୩୦୪/୨୦୧୬, ୨୮.୦୪.୨୦୧୬ ୧୭.୦୩.୨୦୨୩ ବାରହାଟ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୭୮୭୮୪୮୨୫୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୭ ଆରତବନ୍ଧୁ ପାଲ, ପି:-ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଲ, ସା:-ବରହମପୁର, ପୋ:-ଇଚ୍ଛଦା, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୩୦୭/୨୦୧୬, ୨୦.୦୮.୨୦୧୬ ୧୯.୦୮.୨୦୨୨ ଧାମନଗର ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୭୦୬୬୦୧ ,
୬୮ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ପି:-ମଣିଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା:-ମଣିଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସା:ମନାଲପୁର, ପୋ:-ଦେହୁରି, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୩୦୮/୨୦୧୬, ୧୭.୧୨.୨୦୧୬ ୧୬.୧୨.୨୦୨୨ ଧାମନଗର ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୯୪୬୯୫୯୭୯ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୬୯ ବିପିନ କୁମାର ଦାସ, ପି:-ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ସା/ପୋ/ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର, ୩୦୯/୨୦୧୬, ୨୦.୧୨.୨୦୧୬ ୧୮.୧୨.୨୦୨୨ ବାସୁଦେବପୁର ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୪୫୫୫୦୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ପି:-ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ, ସା:-ସୁଗୋ, ପୋ:-ଜି.ଜେ.ସୁଗୋ, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୧୧/୨୦୧୭, ୨୧.୦୩.୨୦୧୭ ୨୦.୦୩.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ୮୫୯୮୯୮୦୧୨୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୧ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ପି:-ରଘୁନାଥ ବେହେରା, ସା/ପୋ:-କେନ୍ଦୁଆପଦା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୧୭/୨୦୧୭, ୦୫.୧୨.୨୦୧୭ ୦୪.୧୨.୨୦୨୨ ବାରିକପୁର ବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୬୯୨୪୭୭୫୫୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୨ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ସା:-କୁଆଁସ, ପୋ:-ଭଦ୍ରକ ୩୧୮/୨୦୧୮, ୨୮.୦୩.୨୦୧୮ ୨୭.୦୩.୨୦୨୩ ସାଳନ୍ଦୀ ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୩୯୯୩୯୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୩ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ପୋ:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୧୯/୨୦୧୮, ୨୭.୦୩.୨୦୧୮ ୨୬.୦୩.୨୦୨୩ ଏରମ ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୮୭୫୩୮୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୪ ପୂର୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସା:-ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସା:-ନୂଆଶାସନ, ପୋ:-ଜିତାନଗା ୩୨୦/୨୦୧୮, ୦୫.୧୨.୨୦୧୮ ୦୫.୧୨.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି ଉପ-ଡାକଘର ୮୨୪୯୯୮୦୪୮୯ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୫ ସୁବାଶଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ପି:-ବଂଶିଧର ଖଟୁଆ, ସା:-ତୋରବନ୍ତିଆ, ପୋ:-ଖପରପଦା ୩୨୧/୨୦୧୮, ୦୫.୧୨.୨୦୧୮ ୦୫.୧୨.୨୦୨୨ ଅସୁରାଳି ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୭୮୯୬୩୩୯୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୬ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ, ସ୍ଵା:-ରାଜେଶ କୁମାର ନାୟକ, ସା:-ପଥରଡି, ପୋ:-ଚରମ୍ପା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ (ଗ୍ରା) ୩୨୨/୨୦୧୮, ୦୪.୧୨.୨୦୧୮ ୦୪.୧୨.୨୦୨୨ ଚରମ୍ପା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୨୨୩୭୬୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୭ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ, ସା:-ହରିପୁର, ପୋ/ଥାନା:-ତିହିଡି ୩୨୪/୨୦୧୯, ୧୪.୦୨.୨୦୧୯ ୧୪.୦୨.୨୦୨୩ ତିହିଡି  ଉପ-ଡାକଘର ୮୦୯୩୧୦୪୪୪୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୮ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସା:-ବେଦପୁର, ପୋ:-କଣ୍ଟାପାରି, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୩୨୫/୨୦୧୯, ୦୧.୦୨.୨୦୧୯ ୦୧.୦୨.୨୦୨୩ ଧାମନଗର ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୫୨୫୫୧୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୭୯ ଅଞ୍ଜଳିବାଳା ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଵା:-ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ ୩୨୬/୨୦୧୯, ୦୪.୦୭.୨୦୧୯ ୦୩.୦୭.୨୦୨୨ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୫୨୨୩୦୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୦ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସା/ପୋ:-ନଦିଗାଁ, ଥାନା:-ଧୂସୁରି ୩୨୭/୨୦୧୯, ୦୨.୦୮.୨୦୧୯ ୦୧.୦୮.୨୦୨୨ ଧୂସୁରୀ ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୩୫୦୦୦୪୫୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୧ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ପି:-ମାୟାଧର ବେହେରା, ସା:-ହରିପୁର, ପୋ:-କୋରକୋରା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ ୩୨୮/୨୦୧୯, ୧୦.୦୯.୨୦୧୯ ୦୯.୦୯.୨୦୨୨ ଅର୍ନପାଳ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୨୮୦୦୪୩୫୭୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୨ ଜଗମୋହନ ମହାନ୍ତି, ସା:-ତାଗିରା, ପୋ:-ରାଣୀତାଳ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ ୩୨୯/୨୦୧୯, ୧୫.୧୦.୨୦୧୯ ୧୪.୧୦.୨୦୨୨ ରାଣୀତାଲ ଉପ-ଡାକଘର ୮୯୮୪୩୧୬୨୭୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୩ କିରଣ କୁମାର ମହାଳିକ, ସା/ପୋ:-ଏରତାଳ, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୩୦/୨୦୧୯, ୦୨.୧୦.୨୦୧୯ ୦୧.୧୦.୨୦୨୨ ଏର୍ତାଳ ଉପ-ଡାକଘର ୯୩୩୭୭୯୭୯୭୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୪ ସେକ ମସୁର ଅଲି, ସା:-ସାବରପୁର, ପୋ/ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୩୧/୨୦୧୯, ୧୯.୧୦.୨୦୧୯ ୧୮.୧୦.୨୦୨୨ ବସୁଦେବପୁର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୯୪୯୦୬୬୦୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୫ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ପାଞ୍ଚପଡା, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୩୨/୨୦୧୯, ୧୭.୧୦.୨୦୧୯ ୧୬.୧୦.୨୦୨୨ ଚାନ୍ଦବାଲି ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୬୧୧୯୩୮୦୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୬ ଅପର୍ଣା ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ସା:-ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ ୩୩୩/୨୦୧୯, ୦୬.୧୧.୨୦୧୯ ୦୫.୧୧.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୫୩୮୦୫୬୩୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୭ ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁ, ପି:-ହରିହର ସାହୁ, ସା:-ବାୟବନପୁର, ପୋ:-ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ୩୩୫/୨୦୧୯, ୨୦.୧୧.୨୦୧୯ ୧୯.୧୧.୨୦୨୨ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୭୩୧୭୯୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୮ ଶାନ୍ତନୁ ଗୁହା, ସା:-ସମରାଇପୁର, ପୋ:-ଗେଲପୁର, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୩୪/୨୦୧୯, ୨୭.୧୧.୨୦୧୯ ୨୬.୧୧.୨୦୨୨ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ୯୪୩୭୦୪୨୭୬୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୮୯ ମାନସ କୁମାର ଓଝା, ପି:-ବାଇଧର ଓଝା, ସା/ପୋ:-ଦୋଳସାହି, ଥାନା:-ତିହଡି ୩୩୬/୨୦୧୯, ୧୭.୧୨.୨୦୧୯ ୧୬.୧୨.୨୦୨୨ ଦୋଳସାହି  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୭୩୪୦୯୮୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୦ ଅବଦୁଲ ଆକତର ଖାନ, ପି:-ହାକିମ ଖାନ, ସା/ପୋ:-ଗୋଲାଡିଆ, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୩୮/୨୦୧୯, ୦୫.୧୨.୨୦୧୯ ୦୪.୧୨.୨୦୨୨ ଚାନ୍ଦବାଲି ଉପ-ଡାକଘର ୭୩୮୧୬୭୪୫୬୯ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୧ ନୟୀମୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ପି:-ହାଫଫୀଜୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ସା:-ଦୁର୍ଗାପୁର, ପୋ:-ଗରଦପୁର, ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୩୩୭/୨୦୨୦, ୧୭.୦୧.୨୦୨୦ ୧୬.୦୧.୨୦୨୩ ପୁରୁଣାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୮୦୯୩୯୧୦୦୨୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୨ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ, ପି:-ମାଗୁଣି ଚରଣ ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୩୯/୨୦୨୦, ୨୬.୦୨.୨୦୨୦ ୨୫.୦୨.୨୦୨୩ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୫୮୩୦୫୮୯୧୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୩ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପି:-କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସା:-ଭଗପୁର, ପୋ:-ଅରୁହା, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୪୦/୨୦୨୦, ୨୭.୦୨.୨୦୨୦ ୨୬.୦୨.୨୦୨୩ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୨୬୨୬୭୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୪ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପି:-ବେଣୁଚରଣ ସାହୁ, ସା:-ବଡଓସ୍ତିଆ, ପୋ:-ଗୋପାଳପୁର, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୪୧/୨୦୨୦, ୧୩.୦୩.୨୦୨୦ ୧୨.୦୩.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି ଉପ-ଡାକଘର ୮୯୧୭୪୦୭୬୩୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୫ ରାକେଶ ମିଶ୍ର, ପି:-କୈଲାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସା/ପୋ:-ବାଲିଗାଁ, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୪୨/୨୦୨୦, ୦୪.୦୩.୨୦୨୦ ୦୩.୦୩.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି ବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୬୦୨୮୩୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୬ ମନସୁରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ପି:-ହାଫିଜୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ସା:-ଦୁର୍ଗାପୁର, ପୋ:-ଗରଦପୁର, ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୩୪୩/୨୦୨୦, ୧୮.୦୩.୨୦୨୦ ୧୭.୦୩.୨୦୨୩ ବାଙ୍କାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୭୦୦୮୨୨୮୪୯୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୭ ରକ୍ଷ୍ୟକାର ସାମଲ, ପି:-ରାଜବଲ୍ଲଭ ସାମଲ, ସା:-ବାଲିପାଟଣା, ପୋ:-ଏବିସି, ଥାନା:-ଧୂସୁରି ୩୪୪/୨୦୨୦, ୨୦.୦୩.୨୦୨୦ ୧୯.୦୩.୨୦୨୩ ଧୂସୁରି ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୬୫୬୮୨୨୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୮ ପୀତାମ୍ବର ସ୍ଵାଇଁ, ପି:-ଦାମୋଦର ସ୍ଵାଇଁ, ସା/ପୋ:-ଦୋଳପଦି, ଥାନା:-ବନ୍ତ ୩୪୫/୨୦୨୦, ୦୪.୦୬.୨୦୨୦ ୦୩.୦୬.୨୦୨୩ ବନ୍ତ  ଉପ-ଡାକଘର ୯୪୩୮୬୦୩୨୦୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୯୯ ଧରଣିଧର ନାୟକ, ପି:-ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ସା:-କେଶବନଗର, ପୋ:-ମାଧବନଗର, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସା) ୩୪୬/୨୦୨୦, ୦୬.୦୬.୨୦୨୦ ୦୫.୦୬.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୭୫୪୮୫୪୨୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୦ ମହେଶ୍ଵର ସାହୁ, ପି:-ହୃଷୀକେଶ ସା/ପୋ:-ନରସିଂପୁର, ଥାନା:-ଧୂସୁରି ୩୪୭/୨୦୨୦, ୧୧.୦୬.୨୦୨୦ ୧୦.୦୬.୨୦୨୩ ଧୂସୁରି ଉପ-ଡାକଘର ୭୮୭୩୦୬୩୪୯୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୧ ସୂର୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ, ପି:-ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ, ସା:-ଆମ୍ବିଳିଗାଁ, ପୋ:-ବେନ୍ତାଳପୁର, ଥାନା:-ଚାନ୍ଦବାଲି ୩୪୮/୨୦୨୦, ୨୩.୦୬.୨୦୨୦ ୨୨.୦୬.୨୦୨୩ ଚାନ୍ଦବାଲି ବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୭୯୭୮୪୫୭୦୯୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୨ କୈଲାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ପି:-ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସେଠୀ, ସା:-କଣ୍ଟାପଡା, ପୋ:-କଲେଇ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୪୯/୨୦୨୦, ୦୬.୦୬.୨୦୨୦ ୦୫.୦୬.୨୦୨୩ ଘୋସରାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୬୫୭୩୦୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୩ କନିଜା ଫତମା, ସ୍ଵା:-ଆଶିକ ରହେମାନ, ସା/ପୋ:-ଗୁଜିଦରଡା, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୫୦/୨୦୨୦, ୧୮.୦୬.୨୦୨୦ ୧୭.୦୬.୨୦୨୩ ଗୁଜିଦରଡା  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୨୪୧୦୪୫୮୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୪ ରମ୍ୟା ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପି:-ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସା/ପୋ:-ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ, ଥାନା:-ବାସୁଦେବପୁର ୩୫୧/୨୦୨୦, ୨୩.୦୬.୨୦୨୦ ୨୨.୦୬.୨୦୨୩ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୧୧୭୦୦୯୩୦୧ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୫ ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ପି:-ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ସା/ପୋ:-ରହଣିଆ, ଥାନା:-ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ୩୫୨/୨୦୨୦, ୧୮.୦୬.୨୦୨୦ ୧୭.୦୬.୨୦୨୩ ବାରିକପୁର ବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୬୩୭୦୪୭୪୮୫୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୬ ଶଶୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ପି:-ଛବିମଣୀ ସାହୁ, ସା:-ସାଳକଣିଆ, ପୋଷ୍ଟ/ଥାନା:-ବନ୍ତ ୩୫୩/୨୦୨୦, ୧୨.୦୯.୨୦୨୦ ୧୧.୦୯.୨୦୨୩ ବନ୍ତ ଉପ-ଡାକଘର ୬୫୮୪୪୧୪୪୭ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୭ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ପି:-ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସା/ପୋ:-କଲେଇ, ଭାୟା:-ଅର୍ନପାଳ ୩୫୪/୨୦୨୦, ୦୭.୧୦.୨୦୨୦ ୦୬.୧୦.୨୦୨୩ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ ଉପ-ଡାକଘର ୬୩୭୧୨୫୬୧୯୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୮ ବିଶ୍ଵଜିତ ନାୟକ, ପି:-ରାଧାଶ୍ୟାମ ନାୟକ, ସା/ପୋ:-ରାହଞ୍ଜ, ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୫୫/୨୦୨୦, ୨୩.୧୦.୨୦୨୦ ୨୨.୧୦.୨୦୨୦ ରାଣୀତାଳ ଉପ-ଡାକଘର ୭୬୦୯୦୪୪୯୧୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୦୯ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରୟ, ସ୍ଵା:-ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ରୟ, ସା:-ଆଚାର୍ୟନଗର, ସତସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଖ, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ(ସ) ୩୫୬/୨୦୨୦, ୦୪.୧୧.୨୦୨୦ ୦୩.୧୧.୨୦୨୩ ନୟାବଜାର  ଉପ-ଡାକଘର ୯୧୧୪୯୧୮୪୯୮ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୦ ନୀଳମାଧବ ମହାନ୍ତି, ପି:-ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସା:-ରେବୋ, ପୋ:-ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ୩୫୭/୨୦୨୦, ୧୯.୧୨.୨୦୨୦ ୧୮.୧୨.୨୦୨୩ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଉପ-ଡାକଘର ୯୮୪୬୨୬୩୧୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୧ ରହିମୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ପି:-ସଫିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ସା:-ମିରାମୋହଲ୍ଲା, ପୋ:-ବାଙ୍କାବଜାର,  ଥାନା:-ପୁରୁଣାବଜାର ୩୫୮/୨୦୨୦, ୧୯.୧୨.୨୦୨୦ ୧୮.୧୨.୨୦୨୩ ପୁରୁଣାବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୦୯୦୨୨୧୯୮୩ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୨ ଛବିରାଣୀ ବେହେରା, ସ୍ଵା:-ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସା/ପୋ:-ନଦୀଗାଁ, ଥାନା:-ଧୂସୁରୀ ୩୫୯/୨୦୨୧, ୧୩.୦୧.୨୦୨୧ ୧୨.୦୧.୨୦୨୪ କୋଠାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୭୭୭୧୨୦୧୦୨ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୩ ଚିରଶ୍ରୀ ବାରିକ, ସ୍ଵା:-ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ସା:-କୁଆଁସ, ପୋ/ଥାନା:-ଭଦ୍ରକ ୩୬୦/୨୦୨୧, ୧୫.୦୧.୨୦୨୧ ୧୪.୦୧.୨୦୨୧ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ସ୍ଟେଶନ  ଉପ-ଡାକଘର ୮୯୧୭୪୧୮୦୧୬ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୪ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ, ପି:-ସଦାନନ୍ଦ ତରାଇ, ସା:-ପିତେଇପୁର, ପୋ:-କଣ୍ଟାପାରି, ଥାନା:-ଧାମନଗର ୩୬୧/୨୦୨୧, ୧୯.୦୧.୨୦୨୧ ୧୮.୦୧.୨୦୨୪ ଧାମନଗର ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୮୭୪୪୩୮୦ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ
୧୧୫ ଉମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ୟ, ସ୍ଵା:-ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସା/ପୋ:-ସରଗଡିଆ, ଭାୟା:-ଚରମ୍ପା, ପୋ/ଥାନା-ଭଦ୍ରକ(ଗ୍ରା) ୩୬୨/୨୦୨୧, ୨୨.୦୧.୨୦୨୧ ୨୧.୦୧.୨୦୨୪ ବାରିକପୁର ବଜାର ଉପ-ଡାକଘର ୯୯୩୭୨୭୪୯୭୫ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ଭଦ୍ରକ