ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଶୁପାଳନ

ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା 
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା  ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ  ପଦବୀ ଓ ସ୍ଥାନ  ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା
୦୧  ଡାକ୍ତର ହାଡିବନ୍ଧୁ ରଣସିଂହ  ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରକ 9938807589
୦୨  ଡାକ୍ତର ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ  ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରକ 6371334902
୦୩  ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ କୁମାର କୁଅଂର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଡିଭିଏଚ, ଭଦ୍ରକ 9437185706
୦୪  ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ଦାସ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ବସୁଦେବପୁର 9437530768
୦୫  ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ତିହିଡି 9937125725
୦୬  ଡାକ୍ତର ରାମାକାନ୍ତ ରଣା ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି 9178928385
୦୭  ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ଵଜିତ ରାୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ 8917237324
୦୮  ଡାକ୍ତର ଦିଗବିଜୟ କୁମାର ଗିରି ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ଧାମନଗର 9861566075
୦୯  ଡାକ୍ତର ଡମ୍ବରୁଧର ସାମଲ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ, ବନ୍ତ 8338816113

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ

ଏହି ଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ (PDF 194 KB)