ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦସ୍ତାବିଜ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଦସ୍ତାବିଜ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
୨୬ ମାର୍ଚ ରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ଦୋଳ ପୁର୍ଣିମା / ଈସ୍ଟର (ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ) ପାଳନ ପାଇଁ ଈସ୍ଟର/ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ/ପଣା ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି(ଝାମୁ ଯାତ୍ରା )/ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା / ରାମନବମୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପାଳନ 26/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (335 KB)
୨୬ ମାର୍ଚ ରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ 26/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (254 KB)
ବିଭାଘର ଓ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶ ତାରିଖ ୨୩.୦୩.୨୦୨୧ 24/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (301 KB)
ତା ୨୦.୦୩.୨୦୨୧ ରିଖ ରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ମେଳଣ /ସବ-ଇ-ବରାତ 22/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ତା ୦୧.୦୩.୨୦୨୧ ରିଖ ରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ 02/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (138 KB)
ବିଭାଘର ଓ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶ ତାରିଖ ୨୨.୦୨.୨୦୨୧ 23/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (215 KB)
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୨୨.୦୨.୨୦୨୧, କୋଭିଡ ୧୯ ମହାମାରୀ ର ଆଦେଶ :ଜିଲ୍ଲାପାଳ , ଭଦ୍ରକ 22/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (105 KB)
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୨୧.୦୨.୨୦୨୧, କୋଭିଡ ୧୯ ମହାମାରୀ ର ଆଦେଶ :ଜିଲ୍ଲାପାଳ , ଭଦ୍ରକ 22/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (129 KB)
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଭାଘର ଓ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶ 04/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (114 KB)
ବିଭାଘର ଓ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶ 27/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (83 KB)