ଜନସଂଖ୍ୟା

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 2011 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  ୧୨୮୦୫ ବର୍ଗ. କି.ମି.   ଉପଖଣ୍ଡ  ୦୧
ମଣ୍ଡଳ  ୦୭   ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା  ୦୭
ପୌରାଞ୍ଚଳ  ୦୨   ପୌରପରିଷଦ  ୦୨
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ  ୨୧୮   ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା  ୧୩୭୦

ଜିଲ୍ଲା ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୨୫୦୫ ବର୍ଗ କି.ମି.
ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା  = ୧୫୦୬୩୩୭

ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ
ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ  ଜନସଂଖ୍ୟା  ଶତକଡା ଭାଗ
ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା  ୭୬୦୨୬୦  ୫୦.୪୭
ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା  ୭୪୬୦୭୭  ୪୯.୫୩
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା  ୧୩୨୦୪୯୯  ୮୭.୭
ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା  ୧୮୫୮୩୮  ୧୨.୩
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା  ୩୩୪୮୯୬  ୨୨.୨
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ପୁରୁଷ )  ୧୬୮୬୮୭  ୧୧.୧୯
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ମହିଳା )  ୧୬୬୨୦୯  ୧୧.୦୩
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା  ୩୦୪୨୮  ୨.୦୦
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ପୁରୁଷ )  ୧୫୩୬୧  ୧.୦
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ( ମହିଳା )  ୧୫୦୬୭  ୧.୦

ଜନସଂଖ୍ୟା ସାନ୍ଦ୍ରତା = ୬୦୧ ( ପ୍ରତି ବର୍ଗ କି. ମି. )
ସମୁଦାୟ ସ୍ଵାକ୍ଷର  ଜନସଂଖ୍ୟା =୮୨.୮ %
ସମୁଦାୟ ସ୍ଵାକ୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ( ପୁରୁଷ ) =୮୯.୬ %
ସମୁଦାୟ ସ୍ଵାକ୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ( ମହିଳା ) =୭୫.୮ %