Close

Maa Dhamarai

The Temple of Maa Dhamarai, on the Bank of River Baitarani
View Image The Temple of Maa Dhamarai
The Temple of Maa Dhamarai with animated Goddess
View Image The Temple of Maa Dhamarai, Dhamara